Преработващата промишленост осигурява най-много работни места в Търговище. Драстично намаляват наетите в културата, спорта, транспорта и административните дейности.  Данните бяха оповестени от началника на отдел „Статистически изследвания – Търговище“ Юлияна Митева на съвместно заседание на Областния съвет по условия на труд и Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Митева информира още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на месец септември са 28 114 души.  По този показател регионът заема 24-то място сред 28-те области в страната.  По-зле е положението само в Перник, Разград, Силистра и Видин.

Малко по-добре изглеждат цифрите по отношение на получаваните възнаграждения.  В област Търговище средната брутна работна заплата за третото тримесечие на настоящата година е 825 лв. Това отрежда на региона 11-то място в страната.  В сравнение със София, обаче, средната заплата е със 600 лева по-ниска.  Все пак, в сравнение с Видин, който е на дъното на класацията, възнагражденията в Търговище са със 150 лева по-високи.

Най-добре заплатени в Търговище са работещите в отрасъл „Операции с недвижими имоти“, които получават средно 1395 лв., а най-ниски са заплатите в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име