Община Шумен започва да набира заявления за кандидати за длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Наетите ще извършват работа, свързана с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Изискванията към кандидатите са: да са пълнолетни граждани; да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; да са в добро физическо и психическо състояние; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.

Кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „ Домашен помощник“ трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

Документи ще се подават 31.01.2018 г. до 6.02.2018 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в Центъра за почасови услуги на ул. „Цар Иван Александър” 81, ет. 6, ст. 606.

Хората, които ще ползват услугата на лични асистенти и домашни почмощници, могат да са деца и лица с увреждания, както и възрастни над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен и живеят на територията на община Шумен.

Подаване на заявленията за нови потребители ще става след 15. 02. 2018г. на ул. „Цар Иван Александър“ 81, ет. 6, стая 606.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име