Проф. Андрей Андреев

Проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев, преподавател във Факултета по технически науки на шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, е новият председател на Съюза на учените в България – клон Шумен. Той беше избран на заседание на Общото събрание, проведено на 20 февруари.

Заместник-председател на шуменския клон на СУБ ще бъде доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на катедра „История и археология” във Факултута по хуманитарни науки, а секретар – доц. д-р Христо Христов.  Досегашният председател проф. д.и.н. Иван Йорданов става почетен председател.

Общото събрание утвърди и председателите на секции в структурата на СУБ – клон Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име