Д-р Петко Загорчев

Скандал за практикуването на хомеопатията стана повод да поканим д-р Петко Загорчев за първото му интервю в сайта RADIAN.BG.  

Д-р Петко Загорчев е роден на 4 ноември 1949 г. в Малко Търново.  Завършва Медицинския университет във Варна и от 1974 г. досега работи в шуменската многопрофилна болница.  Към стажа си от 45 години в нея прибавя още 3 години дежурства и извънреден нощен труд от 2007 г. досега, отработени според нормативните документи.  Четвърт век беше началник на отделението за анестезиология и интензивно лечение.  От 3 години е ръководител на спешното отделение в МБАЛ-Шумен.  Д-р Петко Загорчев има специалностите: анестезиология и интензивно лечение, токсикология и клинична токсикология, допълнителна квалификация за алергологични и токсикологични клинични пътеки, здравен мениджмънт, консултира по договор пациенти в МБАЛ-Разград.  С хомеопатия се занимава от 1996 г. след дипломирането си във френската школа по клинична хомеопатия у нас.  От 2006 г. е лектор на специализантите по клинична хомеопатия в медицинските университети в София, Пловдив, Плевен и Варна.  Д-р Загорчев беше два мандата председател на районната лекарска колегия.  Втори мандат е председател на Комисията по професионална етика в Българския лекарски съюз.  Бил е регионален координатор по органно донорство от 1999 до 2015 г. в МБАЛ-Шумен.  Носител е на наградата „Лекар на годината”. Председател е на Българската медицинска хомеопатична организация /БМХО/.

-Д-р Загорчев, преди месец официално излязохте с отворено писмо относно негативната кампания на Българската академия на науките и лично на академик Иван Юхновски – бившият председател на БАН, който обяви, че хомеопатията е лъженаука и призова медицинските университети да премахнат курсовете по клинична хомеопатия от учебната си програма.

-Още през януари се появиха първите сигнали от различни институции, че се подготвя атака срещу изучаването на хомеопатията в медицинските университети.  Те бяха потвърдени с писмо, изпратено от БАН и академик Юхновски – председател на Клуба за лъженауката към БАН.  Подобен клуб има и Руската академия на науките.  А българският клуб не съществува в официалния сайт на БАН.

-От къде идва интересът на академика към хомеопатията?

-Академик Юхновски е органик-химик, но е далеч от медицината.  Посетил бил лекции по хомеопатия за състава на хомеопатични лекарства, което е парадокс!  Хомеопатичните лекарства не съдържат съставките, описани в имената им. Закупил хомеопатичен медикамент, анализирал го и установил, че няма нищо от изброените съставки в него. Затова пред академици в БАН

академикът обяви, че хомеопатията е лъженаука

-От кого е подписано неговото писмо с тази теза?

-Твърдеше, че е подписано от всички академици и член-кореспонденти, но много от тях ни информираха, че не са подписвали такова писмо.  Повечето ректори на медицински университети отговориха по достойнство и не подкрепиха академик Юхновски.  По Закона на висшето образование те са самостоятелни учебни заведения и сами определят учебната си програма.

-Какво Ви възмути?

-Писмото беше потресаващо със своята некомпетентност! Цитираха се еднозначно документи. Например, документ от Австралия срещу хомеопатията, без за се каже, че шест месеца по-късно под натиска на пациентски и научни организации заключенията му са отхвърлени.  Вторият цитиран документ е на Съюза на академиите на науките в ЕС, който също отхвърлял хомеопатията. Всъщност, съюзът не отрича хомеопатията, а предупреждава, че в държави, в които не се практикува от лекари, за пациентите има опасност.  Но в повечето държави, както и у нас, в Закона за здравето /член 168/ право да упражняват хомеопатия имат само лекари хомеопати и лекари по дентална медицина с тази квалификация.

-Установявани ли са случаи, когато хомеопатия прилагат хора, които не са лекари?

-Да, имало е.  Практикувала се е от психолози, химици, физици… Много хора мечтаят да бъдат лекари.  Освен това същият закон изисква лекарствата да бъдат подложени на стриктен контрол.  Но самите хомеопатични медикаменти в България се разрешават от Изпълнителната агенция по лекарствата и са под контрола на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

-Кой е производителят на хомеопатични лекарства?

-Внасяме ги от Франция, Германия и други страни.  Те се произвеждат по правилата за добра производствена практика.  Освен това в писмото на БАН се цитира Агенцията по храните в САЩ. А колко са медикаментите с много странични ефекти в САЩ, за които са инвестирани милиарди долари, изнесени в целия свят?… Оказа се странен и този Съюз на академиите на ЕС, който не е в официалните структури на ЕС!  На нас ни омръзна да бъдем атакувани от Българския институт по стандартизация – член на Европейския комитет по стандартизация, който е институт в частна полза.  Атакувани сме и от организации, финансирани от фармацевтични компании, създадени в частна полза.  Единствените легитимни организации в ЕС са Съюзът на медицинските специалисти и Комитетът на постоянното представителство на лекарите в Европа.  Всички останали са псевдо институти.  Да не говорим, че БАН не си е плащала членския внос две години в Европейския съюз на академиите.

-Откога е тази атака към хомеопатията?

-Тя започва винаги в есенно-зимния сезон, когато се активизира продажбата на ваксини и скъпи антибиотици.

Прикриват се фармацевтични интереси

Цялата тази атака срещу хомеопатията започва още през 1910 г. и периодично се повтаря през 5-10 години.  Време, когато медицината се разделя с клизмите,  кръвопусканията и пиявиците и започва да произвежда лекарства!  Хомеопатията е доказала своята активност.  Атаката е срещу изучаването й с цел то да излезе от университетските програми.  А щом не се изучава – значи трябва да спре практикуването й!

-Разговаряхте ли с вашите опоненти?

-Имахме среща с част от тях.  В ефира на Българското национално радио разговарях с академик Петрунов – специалист по алергология и имунтология.  Той ми каза, че хомеопатичните лекарства не съдържат нищо.  Академик Петрунов е алерголог, но от токсикология и хомеопатия разбирам аз!  Съгласих се с академик Юхновски, който ни атакува, че хомеопатичните медикаменти не съдържат нищо, но той трябва да знае като физик, че в хомеопатията има „число на Авогадро”.  То е 6,24 по 10 на степен 12.  Т.е. всяко разреждане, което превиши числото на Овогадро, т. е. е разредено 24 нули след десетичната запетайка, не съдържа нито една молекула вещество.  А хомеопатичните лекарства, замерени от академик Юхновски, имат 30 нули след десетичната запетайка!

-Все пак Вие попитахте ли го какво точно има против хомеопатията?

-Да.  Отговорът беше, че в САЩ били публикувани 11 486 случая на токсични отравяния в хомеопатията.  Това надмина границите на разумните ми очаквания!  Че нали в хомеопатичните лекарства няма нищо?  Тогава отравянето от какво е?  Било от нечисто производство!  Тоя акадамик няма познания не само от медицина, не само от химия, но не познава и правилата за добра медицинска практика, внедрени в Европа.  Говори за лаборатории за производство на хомеопатични медикаменти, които конкурират лабораториите на НАСА!

-Кое Ви тревожи?

-Когато хомеопатията се откъсне от медицинските университети, ще се върне 200 години назад! Във същите  унизителни условия, в които е била медицината.  Не отговаря на европейските директиви за интегративна медицина.  Клиничната хомеопатия е клинична дисциплина.  Тя се изучава само от лекари.  Принципът е, че

добър хомеопат става само от добър лекар-клиницист

Ако условията, наложени от здравната каса днес продължат, за съжаление ние вече трудно ще имаме добри клиницисти.

-Какво предлагате?

-Аз имам изключително абсурдна идея.  Може да се окаже работеща.  Отдавна се говори за демонополизиране на здравносигурителната каса.  А аз имам коренно противоположна идея!  Аз съм на мнение, че след като я създадохме и няма как да я махнем, трябва поетапно да започнем нейното деструктуриране. Първо,

Да премахнем здравната каса от болниците!

Дори ако е нужно, да се върнем към държавно-административния вид финансиране.  При това ще спестим половината от разходите на касата и да я превърнем в строго осигурителна институция, която да стои далече от здравеопазването.

-Ние отдавна казваме, че НЗОК е банката на здравните ни осигуровки.

– А те дори няма нужда да бъдат там.  Само преди година ЕС изразходва няколко милиона евро да създаде стандарт за лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия.  Независимо от нашите протести, този стандарт беше създаден.  Той е въведен у нас и се съобразихме с него.  Увеличихме часовете на обучение по хомеопатия.  И изведнъж, две години по-късно, БАН се опълчи срещу нещо, за което ЕС изработи стандарт по хомеопатия!

-В писмото Ви се казва, че тази атака от БАН е обида към 2500 лекари със специалност хомеопатия.

-Те са над 2700 с тази квалификация.  С класиците-хомеопати вероятно ще станат 3000 души.  Те са втората група по специалност след джипитата, които са около 6500 души.  В Шумен има над 25 лекари-хомеопати.  Без магистър-фармацевтите с тази специалност.  Няколкостотин души са лекарите-хомеопати като мен, които имат кабинети.  За останалите педиатри, микропедиатри, терапевти, невролози, джипита хомеопатията е специалност в ежедневната им работа, за която не получават допълнително заплащане.

Пациентите имат право на избор

В Европа над 4500 лекари практикуват хомеопатията.  Във Франция 72 процента от населението ползва хомеопатично лечение.  Над 60 процента са те в цяла Европа!

-Много сте гневен на академик Юхновски!

-Не съм злопаметен, но това писмо на академик Юхновски ми напомня годините, в които академиите на науките – българската и съветската, отхвърляха генетиката.

-А тя е водеща в медицината днес!

-Да, дори се присмиваха на Мендел и го наричаха поп Мендел, а основателят на теорията за стреса го наричаха „реакционният учен Салие”.  Няколко десетки хиляди лекари  и биолози бяха интернирани в Сибир, защото се базираха на генетиката. Академик Лисиенко и академик Олга Лепешинская, която подмладяваше хора, като ги киснеше във вани със сода бикарбонат и създаваше живот от капчица олио във вода! Преди 50 години това също беше наука и на тези хора се плащаше за нея.

-През юли 2017 г. излезе заглавието „Във Великобритания забраниха хомеопатията”.

-Хомеопатията във Великобритания не се практикува от лекари и не се изучава в медицинските университети.  И не е забранена.  Хомеопатичният преглед в САЩ струва над 600 долара.  В Германия хомеопатичният преглед също не се практикува от лекари и струва 120 евро.

-В същата статия обаче се твърди, че със забраната на хомеопатията във Великобритания ще се спестят 190 милиона паунда.  Става въпрос за големи интереси на фармацевтичния пазар.

-Хомеопатичните лекарства са евтини.  Те са с изключително голяма трайност, лесно приложение и без никакви странични ефекти.  Казват, че те били „плацебо” /симулиращо хапче – б.р./.  Да, но аз лекувам рефлуксна болест при кърмачета /повръщане/, за която не можем да приложим конвенционални лекарства, защото са токсични.  Да не би да му въздействам на кърмачето с баене и леене на куршум? Хайде моля,

с медицината да се занимават само медици!

-Казват, че след съобщението на Великобритания, Русия също забранила хомеопатията.

-Два месеца по-късно Руската академия на науките се дистанцира от изказванията на двама възрастни академици, които отдавна не са в нейната общност.  Те са от ония учени, които ни караха в университетите да учим „История на комунизма”, „Политиконимия” и др., а сега същите академици от миналия век им се плаща по капиталистически – по 3000 лева!

-Актуализират ли се хомеопатичните лекарства?

-Вече са над 2500, а у нас са въведени над 250 хомеопатични медикамента в различни разреждания.  Излизат нови на пазара, но не много често, защото се създават на база експерименти върху болни и здрави хора.  Фармацевтичните гиганти имат лаборатории за тъканни култури и т.н.  Актуална е хиперактивността при децата – понижено внимание.  В тоя случай хомеопатичните лекарства имат много добър ефект.

-Хомеопатията не предлага универсално средство за лечение.

-Голямата мечта на медицината е създаване на панацея – лекарство, което лекува всичко.  Но още преди 200 години хомеопатията е определена като персонална медицина – тя не лекува болести, тя лекува болен човек.  Всеки болен човек, независимо от своята специфика, има своя уникална лечебна система.  Мечтата на хомеопатията е да стигне не до пенкилер, а да избере минимален брой лекарства, дори ако може само един медикамент, но за съжаление, това е невъзможно.

Разговора води Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име