Проф. Иван Йорданов получава почетното звание от ректора на шуменския университет проф. Георги Колев

Проф. Иван Йорданов беше удостоен с почетното звание Doctor honoris causa на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на тържествена церемония днес.  Почетните знаци – медал, плакет и грамота на старобългарски и на латински език му връчи ректорът на университета проф. д.и.н. Георги Колев.

На церемонията в Регионалния исторически музей присъстваха семейството на проф. Йорданов, кметът на община Шумен Любомир Христов, председателят на общинския съвет проф. Борислав Беджев, почетните граждани на Шумен Ася Асенова и акад. Дамян Дамянов, общински съветници, кметът на Велики Преслав д-р Александър Горчев, преподаватели от Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет и учени-участници в националната конференция „Пътуване към България“.

Поздравителни адреси и цветя изпратиха областният управител Стефан Желев, проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет на Великотърновския университет.  От името на Националния археологически институт с музей към БАН приветствие отправи проф. д.и.н. Константин Дочев.

Проф. д.и.н. Иван Йорданов изнесе академично слово на тема „Шумен – център на българската и византийската сфрагистика с международно признание и авторитет“.

В продължение на повече от три десетилетия проф. д.и.н. Иван Йорданов се занимава с проучването и популяризирането на достиженията на българската археологическа наука и в частност на средновековната българска и византийска нумизматика и сфрагистика.  Той е роден на 13.04.1949 г. в с. Цар Самуил, Силистренско.  Висшето си образование по специалността “история” завършва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (1972 ). От 1972-1974 г. работи като уредник в Градския исторически музей в Нова Загора.  От 10. 11. 1974 г. преминава на работа в новосъздадения Филиал на АИМ при БАН в град Шумен. През 1978 г. защитива кандидатска дисертация, а през 1993 г. докторска по история.  През 1988 г. се хабилитира, а през 1996 г. е удостоен с научното звание ст.н.с. I ст.  От 2007 г. е професор по Средновековна обща история (История на Византия) в ШУ .

Специалист е в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието.  Специализирал е в Центъра по византинистика към Харвардския университет Dumbarton Oaks (Вашингтон 1989, 2002, 2004-2005); Heberden Coin Room (Оксфорд, 1993 г.) и Института по византинистика във Виена (1998 г.).

Проучвал е материали и участвувал в конгреси, симпозиуми и семинари във: Вашингтон (1986; 1989; 2002 г.); Санкт Петербург (1985,1991 и 2002 г.); Атина (1988; 1995 и 2001 г.); Лондон ( 1992 и 2006) и Бирмингам (1992 г.); Оксфорд (1993,2005); Виена (1981, 1990,1993,1996, 1998, 1999 и 2002,2005, 2006),  Париж (1996, 2001 и 2005 г.), Севастопол (1997 г.), Берлин (2003 г.) и др.

Автор е на 9 монографични изследвания и повече от 200 научни студии, статии и съобщения в наши и чужди издания.   Ръководител на Филиала на Археологическия институт и музей при БАН в Шумен (1990-1991, 1995-2003 г.).

От 1991 г. проф. д.и.н. Иван Йорданов е неразривно свързан с ШУ.  Той е сред учредителите на Катедрата по история и археология и неин ръководител през периода 1995 – 1996 г. От 2005 г. до днес е директор на научния център по византинистика към ФХН на ШУ.

Главен редактор на “Нумизматика, Епиграфика и Сфрагиситика”, издание на АИМ при БАН и на научната поредица „Историкии”, издание на Катедрата по история и археология. Член на редколегията на сборвиците “Плиска-Преслав” и “Преслав”.

Член е на международната асоциация по „Визанатийска сфрагистика“ и на редколегията на специалзираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашин

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име