Проф. Христо Трендафилов

Авторитетният медиевист проф. д.ф.н. Христо Трендафилов е удостоен с най-високото отличие – Почетен гражданин на Шумен.  Решението за присъждане на това отличие беше взето на днешната сесия с 36 гласа „за“, без нито един против и само с един „въздържал се“.

Проф. Трендафилов е учен с международно разпознаваем профил, известен далече зад границите на Илчов баир, както посочи днес неговият колега проф. Добрин Добрев.

Проф. Христо Трендафилов е автор на 230 научни и критически публикации, от които 17 книги. Сред тях изпъкват „Хазарската полемика на Константин-Кирил“, „Йоан Екзарх Български“, „ИЗМАРАГД. Избрани творби на старобългарската литература VІІ-ХІІ век“, „Младостта на цар Симеон“, „Цар и век. Времето на Симеона“.

Професорът е роден на 6 януари 1952 год. в с. Антон, Софийска област. Средното си образование завършва в Русе,  а през 1978 г. завършва специалността “Българска филология” с втора специалност “Руски език” в ШУ “Еп. Константин Преславски”.

От 1978 до 1980 г. работи като специалист-филолог към Научен център “Преславска книжовна школа”. От 1980 до 1984 г. е редовен аспирант в МГУ “М. В. Ломоносов”, където защитава кандидатска дисертация на тема “Полемическото наследство на Константин Философ в староруската литература”.  От 1984 до 1991 г. работи като преподавател в катедра “Литература” на ШУ и участва в работата на НЦ “Преславска книжовна школа” в същия университет.

От 1991 до 1995 г. е лектор по българска литература към Катедрата по славянска филология на Санктпетербургския университет. Същевременно е зачислен на свободна докторантура в МГУ “М. В. Ломоносов” (от 1992 до 1994). Там защитава докторска дисертация през 1994 г. на тема “Богословието на Йоан Дамаскин в староруската литература”. През същата година е избран за доцент по Стара българска литература в ШУ.

През 2000 г. е избран за редовен професор по Стара българска литература към ШУ.  Водил е лекционни, семинарни и специализирани курсове по следните дисциплини в Шуменския университет: Стара българска литература; Стара руска литература; Руски фолклор; Основи на българистиката; Увод в европейската култура на ХХ в.; Българска литература – общ курс; Старобългарска духовна литература; Византийската цивилизация; Увод в културологията на Царсимеоновата епоха.

Чел е лекции във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” и в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и в Санктпетербургския университет.

Член е на Съюза на учените в България (от 1985 г.), на Специализирания научен съвет по литературознание при ВАК (от 1998 г.) и на Дружеството на писателите в Шумен (от 1988 г.).

Проф. Трендафилов включва своята репутация в утвърждаването на репутацията на Шумен и неговия университет. Научните му занимания са принос към изследването и популяризирането на културата на Първата българска държава – това се казва в мотивите на вносителите на предложението – колегите на професора от катедрата по история в шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име