Момчил Неков

Европейският парламент подкрепя увеличаването на помощите за секторите овцевъдство и козевъдство в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/. Това съобщиха от пресслужбата на българския евродепутат Момчил Неков, който е член на комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП.

Целта на допълнителната финансова подкрепа е да се спре спадът в тези сектори, които земеделските стопани в ЕС все повече изоставят заради силната зависимост на овцевъдите и козевъдите от получаването на преки плащания.  Това е записано в резолюция на ЕП, с която се прие доклада относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС.  С приетия доклад ЕП подчертава необходимостта от финансова подкрепа и запазване на субсидиите и на местните породи, а където е необходимо и нейното увеличаване.

„Заради по-малкото средства в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/ и евтин внос отвън, трябва нов подход към овцевъдството и козевъдството в ЕС. За тези сектори е необходима европейска и държавна подкрепа“ – това заяви евродепутатът от Групата на социалистите и демократите към ЕП Момчил Неков в пленарна зала по време на гласуване на доклада.

„Секторите овцевъдството и козевъдството имат хилядолетна история в Европа. Същевременно обаче на европейския пазар присъстват все повече овчи продукти от страни, като Австралия и Нова Зеландия, затова сектор овцевъдство трябва да бъде  изваден от едно бъдещо споразумение с тези страни, защото европейските производители няма да са конкурентоспособни“, допълни Неков.

Той призова българските производители на овчи и кози продукти да защитят географски указания и защитени наименования за произход, за да повишат тяхната привлекателност. Евродепутатът съветва и да се използва термина за качество „планински продукт“, тъй като това е инструмент за осигуряване на по-добра видимост на продукта и по-информиран избор на потребителите.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Момчил Неков да се осигури по-голяма подкрепа за младите земеделски стопани и за новите участници както чрез преки помощи, така и чрез политиката за развитие на селските райони в съответствие с националните политики. По този начин ще се въведат стимули за създаване или поемане на ферми за овце и кози, тъй като има значително застаряване на животновъдите в тези сектори, което определено надхвърля дори и това в другите селскостопански отрасли. Това е сред основните предизвикателства за запазването на жизнеспособността на селските райони и обезпечаването на продоволствената сигурност в Съюза.

С доклада се призовават държавите-членки да изготвят средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие на овцевъдството и козевъдството с предложения относно начини за подобряване на селекцията на породите и пазарното реализиране на продуктите от секторите.

Отбелязва се въвеждането на подвижни доилни инсталация и кланици или установяването на такива съоръжения на място като необходимо за улесняването на производството на продукти от овче и козе месо и мляко. Това е препоръчително за страни като България, с малко на брой кланици.

ЕП насърчава всички държави членки, които все още не предоставят финансова помощ по „пакета за млякото“ за секторите на овчето и козето мляко, да направят това.

Евродепутатите считат, че не трябва да се позволява овчите и козите продукти да се продават под производствените им цени. „Цените на овчи и кози продукти не трябва да падат под определени прагове, затова с доклада призоваваме Европейската комисия и държавите-членки да проучат веригата за доставки при секторите овцевъдство и козевъдство, за да се гарантира, че фермерите получават адекватна подкрепа“, коментира Момчил Неков.

Необходимо е повишаване на консумацията на овче и козе мляко и месо, което ще доведе до увеличаване на производството в ЕС.  В тази връзка се подчертава необходимостта от осигуряване на финансиране за провеждането на промоционални кампании, целящи увеличаване на консумацията на продукти от овце и кози в целия ЕС.  ЕП настоява и за увеличаване на подкрепата за организациите на производителите в секторите овцевъдство и козевъдство.

Момчил Неков от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП е член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“ и на Комисията по „Култура и образование“. 

Пресцентър Момчил Неков

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име