През първото тримесечие на 2018 г. в област Шумен са издадени разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 37 жилища в тях и с 5 713 кв. м разгъната застроена площ , както и на 39 други сгради с 21 388 кв. м РЗП.  Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 36 %, броят на жилищата в тях – с 15.9%, докато застроената им площ нараства с 35.4%, съобщиха от регионалната статистика.  При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 33.9%, но същевременно общата им застроена площ се увеличава с 43.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 60.0%, жилищата в тях – с 48.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 52.3%.  Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява със 17.0%, а тяхната РЗП бележи спад с 57.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108 и Бургас – 102. По този показател област Шумен се нарежда на 16-то място сред 28-те области в страната.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355, Бургас – 754 и Варна – 687.

През първото тримесечие на 2018 г. в област Шумен е започнал строежът на 10 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 1 243 кв. м обща застроена площ и на 18 други сгради с 5 648 кв. м РЗП.  Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 54.5%, броят на жилищата в тях – с 57.5%, а общата им застроена площ – със 73.9%.  Броят на започнатите други видове сгради намалява с 21.7%, а тяхната РЗП – с 65.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 150.0%, но броят на жилищата в тях намалява с 10.5%, а общата им застроена площ е по-малко с 53.8%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 50.0%, докато тяхната РЗП спада с 8.7%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 140, София (столица) – 123, Бургас – 91 и Варна – 83.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име