През март 2018 г. в област Шумен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 708, а на леглата – 1 496. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава със 7.7%, а броят на леглата в тях намалява с 0.2%.

През месец март 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г. в област Шумен е 5 616, като от тях 4 883 са на български граждани, а 733 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки намалява с 10.2%. В хотелите са реализирани 71.7% от общия брой нощувки на българските граждани и 93.2% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2018 г. в област Шумен са 3 334 души, като в сравнение с март 2017 г. намаляват с 20.6%. Пренощувалите български граждани през месеца са 2 971, или 89.1% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (79.4%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.5 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 363, като 90.4% от тях са нощували в хотелите и са реализирани средно по 2.1 броя нощувки.

През месец март 2018 г. 52.9% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 40.2% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 29.8%. Следват Румъния, Гърция, Германия, Сърбия, Португалия и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. в област Шумен е 12.1%, като в хотелите тя е 12.8%, а в другите места за настаняване – 10.4%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2018 г. в област Шумен достигат 195.2 хил. лв., които са с 9.7% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. Регистрирано е намаление в приходите от нощувки от български граждани – с 13.4%, а приходите от чужденци се увеличават с 11.9%.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име