Община Шумен обяви публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи за стопанската 2018/2019 година, съобщиха от администрацията. Земите от общинския поземлен фонд се предоставят за срок до пет стопански години, а земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  – за срок до една стопанска година.

Търговете ще се проведат на 6 юни в зала 363 на Община Шумен от 9 до 15 часа за различните землища. Цената на тръжната документация е 20 лева с включен  ДДС. Сумата се плаща на касите в Центъра за информация и услуги в общината. Тръжната документация се получава в стая № 370 до 10 часа в приемните дни и часове на община Шумен до 5 юни 2018 г., след като е предварително заплатена.

Описите на имотите са на разположение на гражданите в стая 370. Оглед се извършва чрез кметовете на населените места. По-подробна информация желаещите могат да получат на телефон 054/857 710.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име