Георги Пирински инициира конференция по въпросите на труда. Снимка офис на Георги Пирински

По инициатива на евродепутата Георги Пирински нa 2 юли 2018 г. в хотел „Балкан“ в София се проведе конференция на тема: „Европейският дневен ред по въпросите на труда“.  Съорганизатори на събитието бяха Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Конфедерация на труда „Подкрепа“. Конференцията бе разделена на два панела – „Европейският стълб на социалните права – нов социален дневен ред за ЕС?“ и „Европейският орган по труда – възможност за общи решения за гарантиране на трудовите и социални права в ЕС“.

Събитието беше открито от Георги Пирински и президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов“. В своето изказване евродепутатът-социалист насочи вниманието към заключенията от Годишния доклад на Европейската комисия в рамките на т.нар. Европейски семестър за България относно проблемите с масовата бедност, растящите неравенства, несправедливата данъчна система, която лишава страната от крайно необходими за нейното развитие публични инвестиции.  В рамките на втория панел Пирински запозна участниците в събитието и с предложението за създаване на Европейски орган по труда.

В конференцията взеха участие и председателят и заместник-председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика – Хасан Адемов и Георги Гьоков, Росица Маринова и Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“, Ненко Салчев – експерт в Министерство на труда и социалната политика. Гости на събитието бяха ръководители и експерти от държавни институции, синдикалисти, представители на работодателски организации, представители на национално-представителни организации на и за хората с увреждания, учени и преподаватели от БАН и висшите училища.  Те взеха активно участие в проведените дискусии с мнения и предложения по актуалните проблеми, които бяха обект на разискване.

Офис на Георги Пирински

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име