"Пробивът Катрафилов"

Приключи допитването за именуване на нова улица в Търговище, известна като „пробива Катрафилов“.  Общо 85 са предложенията, които постъпиха в община Търговище в обявеното допитване до гражданите и институциите.  Част от идеите се повтарят и така реално предложените имена са 54, съобщиха от кметството.

17 граждани са предложили улицата да бъде наречена Мисионис.  По 5 са предложенията за именуване на новоизградената отсечка „Вароша” и „Арх. Йордан Севов”.  Много от идеите съдържат имена на вече съществуващи улици в Търговище, като: „Цар Освободител”, „Никола Симов”, „Алеко Константинов”, „Никола Маринов”, „Победа” и други.

Община Търговище потърси и експертното мнение на работещите в регионалните библиотека и музей, както и в държавния архив. След обобщаване на всички постъпили предложения, които отговарят на целите на допитването, в общината ще бъде извършена селекция от представители на тези три институции, за да се прецени кои да бъдат допуснати до анкета за избор на име на улицата.

Анкетата ще бъде публикувана отново на сайта на местната администрация, а предложението, което събере най-голяма подкрепа, ще бъде внесено на сесия на Общинския съвет.

Както община Търговище информира, новата улица, която е между ул.”Любен Каравелов” и бул. ”Трайко Китанчев”, трябва да бъде именувана. Тя не може да бъде продължение на „Поп Сава Катрафилов”, тъй като е отклонение от тази улица. Не е възможно да бъде част и от бул. ”Сюрен”, заради съществуващата номерация, която няма как да бъде променена.

Пробивът, който е в действащия застроителен план на града от 20 години, беше изграден със средства, отпуснати от Министерския съвет след мотивирано искане от кмета д-р Дарин Димитров.  Беше направена частта, която не е засегната от строителство на сгради през времето, в което не е било осигурено финансиране. Тъй като през годините е извършено застрояване, в частта от „Любен Каравелов” до кръстовището с „Митрополит Андрей”, което променя първоначалния план, ще бъде направено препроектиране на този участък от трасето. Целта е то да се разшири според възможностите на отсечката, на която е позволено да се строят сгради на границата на улицата.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име