Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров присъства на празника по повод 10-та годишнина на защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения в село Лиляк. Д-р Димитров поздрави всички работещи и настанени в защитеното жилище и изрази удовлетворението си от благородната кауза, която отстояват. „Благодаря за неуморния ви труд, проявена човечност и професионализъм в усилията да подпомогнем интеграцията на потребителите в среда, близка до семейната“, каза д-р Димитров.

От своя страна Диана Маринова, председател на Сдружение „Закрила, Обич и Вяра“, управляващо социалната услуга, изказа своята признателност към община Търговище и всички, оказали им подкрепа през годините.

Осем са настанените младежи в защитеното жилище в Лиляк. Там те изграждат социални и трудови умения и навици, които да им помогнат да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот. Всички те са и пряко включени в дейностите по отглеждане и продажбата на екологично чисти зеленчуци в специално изградената по проект оранжерия. Целта е придобитите умения и опит да се доразвият и да дадат възможност за реална целогодишна трудова заетост. През тази година е сключен и първият трудов договор между един от младежите, настанени в жилището, и предприятие от града.

На тържеството присъстваха още зам.-кметът Емине Якубова, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, много партньори и съмишленици на изграденото социално звено.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име