Лили Петрова

Демографската катастрофа, която заплашва България, изисква спешни мерки и съвсем нов подход в търсенето на решения, а не само да се подпомагат най-бедните родители. Това коментира шуменският общински съветник от БСП Лили Петрова, член на партийното ръководство в Шумен. Според нея, в новата програма на левицата „Визия за България“ се предлагат именно такива ефикасни мерки за семействата.

Трябва да се стимулира отговорното родителство и да се подкрепят работещите родители, и точно това се предвижда в програмата, заяви Лили Петрова. Една от най-силните мерки в тази насока е въвеждането на семейно подоходно облагане, като работещите родители ще получават данъчни облекчения за всяко дете.

Левицата предлага обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години на осигурените майки да е не по-малко от минималната работна заплата, а ако майката се върне предсрочно на работа да получи парично обезщетение в пълен размер до навършването на 1 година на детето и 50% от 1 до 2 години.

Сред икономическите мерки е и т.нар. „осигурителна почивка“ за работодателите, които имат служители с малки деца. „Ако държавата иска да насърчи наемането на родители с малки деца, то тогава трябва да поеме осигурителните вноски на работодателя за всяка майка, която отглежда дете до постъпването му в първи клас“, заяви Лили Петрова.  Тя коментира, че ползите от подобна мярка ще са повече от разходите за нейното въвеждане, тъй като ще се увеличи броят на работещите млади жени и ще намалеят разходите за социални плащания.

Мерките в тази насока предвиждат и насърчаване на гъвкавите условия на труд за работещите майки, въвеждане на непълно и гъвкаво работно време, надомна и дистанционна работа. Според програмата на левицата, семейните помощи трябва да се актуализират в съответствие с издръжката на живота, но освен това трябва да се обвържат и с оценка на грижите за детето в семейството.

Предлага се още въвеждане на диференцирани ставки на ДДС за детски храни и стоки, учебници и учебни помагала и цял пакет от мерки за осигуряване на детски ясли и градини за всички деца.

За да се осигури гарантирано присъствие на децата в училище, левицата предлага да се въведе диференциран подход за размера на детските добавки, който да бъде съобразен с посещението, успеха в училище и преминаването в по-висока степен на образование на детето.  Програмата предвижда още безплатни учебници и покриване на транспортните разходи за всички ученици от средното образование.

Във „Визия за България“ има още много конкретни мерки за образованието и здравеопазването на децата, които заедно с икономическия пакет предлагат съвсем нов и ефективен подход за решаване на демографските проблеми, коментира Лили Петрова.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име