Забранява се достъпът и движението на пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства до горските територии – държавна и общинска собственост в природен парк „Шуменско плато“, съобщиха от СИДП. Заповедта е издадена на 22 октомври от директора на Регионалната дирекция по горите в Шумен инж. Емил Гелов, след постъпило искане от ръководството на ДГС-Шумен.  Целта е да бъдат опазени и защитени горските територии, които по това време на годината стават обект на незаконна сеч. От шуменското горско стопанство отчитат, че опитите за незаконна сеч и кражба на дървесина рязко са се увеличили през този месец.

През следващите дни по подходите към платото, където ще бъде забранено преминаването, ще бъдат поставени информационни табели. Достъпът до туристическите заслони ще се разрешава само по указаните пътища. Гражданите трябва да знаят, че се спира движението по черните пътища, но не и по тези, които водят към заслоните и местата за отдих. Преминаването и престоят в горските територии на платото се разрешава само на служители на Изпълнителната агенция по горите, СИДП, ДГС-Шумен, ОУПБЗН-Шумен, РИОСВ-Шумен и ПП „Шуменско плато“ при изпълнение на служебните им задължения.

Забраната за преминаване през горските пътища е за срок от три месеца от 25 октомври до 24 януари 2019 г.  Заповедта може да бъде продължена, ако набезите в горите не спрат.  Подобна заповед беше издадена през 2013 г. и 2017 г., когато отново бяха регистрирани нарушения на територията на парка.

От ДГС-Шумен призовават туристите и посетителите в парка да подават сигнали при нарушения на телефон 112.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име