„Траен и съществен недостиг на средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, осветление, по-ускорено възстановяване на тротоари, околоблокови пространства, второстепенни улици и други, необхванати от капиталовата програма ремонти; издръжката на детските градини и ясли, социалния патронаж и ред други общински дейности, налагат актуализиране към средните нива за страната на местните данъци за недвижими имоти и за придобиване на имущество по възмезден начин в община Търговище“ – Това са част от мотивите, с които се предлага изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в община Търговище.
Общинска администрация предлага те да бъдат повишени, като увеличението ще бъде първото от 10 години насам. Предлаганите промени, обосновката, конкретни примери за увеличението са публикувани на сайта на местната администрация за представяне и публично обсъждане.  В едномесечен срок в община Търговище се очакват становища и предложения по темата за осигуряване на средства за по-ускорено развитие на публичната инфраструктура, различните услуги и дейности, свързани също с децата и възрастните хора.

При данъка за недвижимите имоти предложението е ставката от сегашния 1 промил да стане 1,65 промила. По закон той може да стигне до 4,5 промила, но общинското ръководство залага на минимален ръст, който ще бъде социално поносим, няма да натовари домакинствата и в същото време ще генерира постъпления за изброените дейности, коментират от община Търговище.

За основно жилище в селата на общината, при оценка на имота до 4 534 лв., сега се плаща данък от 2,27 лв.  След увеличението стопанин на такъв имот, каквито са масовите случаи по селата, ще дължи 3,74 лв.

За основно жилище в града, при данъчна оценка на имота от 26 583,90 лв., сега данъкът е 13,29 лв.  Според изчисленията, при новите размери, налогът ще се увеличи с 8,64 лв.
За собствениците, които имат повече от едно жилище, за това, което не е основно за домакинството им, при данъчна оценка на имота от 43 706,30 лв., сега се плаща 43,70 лв.  Поскъпването при тях ще е с 28,41 лв.

При данъка за възмездно придобиване на имущество се предвижда от 2% той да стане 2,5%.

Прогнозите са от тези местни данъци в бюджета да влязат допълнително малко над 1 млн. лв.  Това ще даде възможност за разширяване дейности по инфраструктурата и благоустрояването извън капиталовата програма, за подкрепа на детски градини и ясли, за които общината осигурява средства за издръжка и ред други дейности, подробно разписани в мотивите.

В момента община Търговище дофинансира издръжката на детските градини с 600 000 лв.  Средствата се осигуряват от местните приходи. За да се извършват допълнителни ремонти и поддръжка на сградите, са нужни по-сериозни средства, каквито ще може да се насочат при осигуряване на съответния ресурс.  Част от планираните допълнителни приходи ще бъдат ползвани и за увеличаване на средствата, които сега общината може да осигури за дейността на пенсионерските клубове, заявиха от администрацията.

В Проекта за Наредба са отразени и промените за данъка за превозните средства, които се коригират централно.  Измененията са свързани с промяна на групите, които определят диапазоните по мощност на автомобилите, въведен е екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както и коефициент за броя на годините на автомобила от датата на производство.

При допълнителни промени в законодателство, предвижданите корекции в Проекта за Наредба ще бъдат синхронизирани своевременно в едномесечния срок за публично обсъждане, а при необходимост, и извън този период, в съответните законови срокове.

На основание Закона за нормативните актове, в срок до 30 дни от публикуване на проекта на интернет страницата, Община Търговище приема предложения и становища относно предложенията за измененията на Наредбата. Предложенията се подават на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име