През третото тримесечие на 2018 г. в област Шумен са издадени разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 79 жилища в тях, както и на 66 други сгради, съобщиха от регионалната статистика.

Разрешителните за жилища намаляват с 12.5% в сравнение с предходното тримесечие. Намаляват и жилищата в тях – с 21%, а общата им застроена площ намалява с 8.7%.

При броя на разрешителните за строеж на други сгради се наблюдава нарастване със 17.9%, но общата им застроена площ е по-малко с 67.1%.

На годишна база, в сравнение с третото тримесечие на 2017 г., издадените разрешителни за нови жилищни сгради в областта са по-малко с 26.3%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 36.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 13.8%, докато тяхната РЗП намалява с 50.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.  По този показател област Шумен се нарежда на 14-то място сред 28-те области в страната.

Започнати строежи

През третото тримесечие на 2018 г. в област Шумен е започнал строежът на 16 жилищни сгради, с 20 жилища в тях и с 3 260 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради с 12 779 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие, започнатите жилищни сгради намаляват с 5.9%, жилищата в тях – с 41.2%, а общата им застроена площ – с 31.3%.  Броят на започнатите други видове сгради нараства с 8.0%, а тяхната РЗП е по-малко с 66.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях – с 35.5%, но разгънатата им застроена площ нараства с 15.9%.  Броят на започнатите други видове сгради бележи спад от 22.9%, докато общата им застроена площ е повече с 32.6%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 182; София (столица) – 181; Варна – 113; София – 84 и Бургас – 77.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име