Окръжният съд в Шумен наложи днес имуществена санкция в размер на 42 057 лева на шуменската фирма „Антора” ЕАД, съобщиха от ШОС.  С толкова се е обогатило дружеството вследствие на извършено от техен служител престъпление, обясняват от съда.

Предмет на дейност на фирмата към онзи момент е било извършване на строително-монтажни работи.  През 2014 г. на дружеството било възложено изпълнение на дейности по енергийна ефективност на територията на община Исперих, област Разград.  На служителя – технически ръководител, било възложено да упражнява техническо ръководство при извършване на строителната дейност на общинските обекти. Като такъв той съставил и вписал неверни данни за обема на извършените строително-монтажни работи в съответните протоколи, които подписал.

По този начин съзнателно дал възможност дружеството да получи без правно основание горепосочената сума, собственост на община Исперих.  За това деяние на служителя е наложено наказание по силата на споразумение с Районна прокуратура – Исперих, одобрено от Районен съд  – Исперих.

Административното дело в ШОС е разгледано от съдия Димчо Луков по реда на чл. 83а от ЗАНН.  Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 14-дневен срок.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име