Макар и незначително, броят на работещите в Шуменска област се увеличава на годишна база, съобщиха от регионалната статистика.  През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Шумен е 76 400 души.  От тях 41 200 са мъже, а 35 200 са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.6% (при 53.3% за страната), съответно 57.5% за мъжете и 46.1% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 0.7 процентни пункта, като при мъжете се наблюдава намаление с 0.6 процентни пункта, а при жените – увеличение с 1.9 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Шумен е на 14-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Монтана и Видин. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема 12-то място в страната.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица в активната възраст 15-64 години са 74 700 – с 1700 по-малко от общия брой на всички заети, т.е. официално работещите пенсионери в Шуменско са около 1700 души.  Спрямо третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица нараства с 2.6%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.9%, съответно 71.5% за мъжете и 62.1% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име