ТЕЛК - Шумен

При гласуването снощи на Закона за бюджета на ДОО, парламентът реши Националната експертна лекарска комисия да създаде и да поддържа информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност. Системата ще включа информация за вида и степен на увреждане на съответния пациент.

Ще бъде създадена и Национална здравно-информационна система, която ще се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. Тя ще събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване на електронен здравен запис на всеки гражданин. Освен това ще обобщава всички регистри, информационни бази от данни и системи, които се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества.

Право на безвъзмезден достъп до Националната здравноинформационна система имат всички граждани. Те ще проверят своя електронен запис, както и застрахователните дружества, лечебните и здравните заведения и НЗОК.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име