Иван Капралов

Общественият посредник на Шумен Иван Капралов организира обществена дискусия относно проблемите, предизвикани от голямата популация на посевни врани, обитаваща Градската градина, съобщиха от офиса на Капралов. Заинтересованите граждани се канят за участие в обсъждането, което ще се проведе на 7 декември (петък) в зала 363 на община Шумен от 13 часа.

Участие в дискусията се очаква да вземат и експерти, представители на различни институции и на местните власти. „Проблемът е добре известен и с давност повече от 15 години. Преди месеци група граждански активисти отново повдигнаха темата в социалните мрежи и в преки срещи с кмета, общински съветници и институцията на омбудсмана“, разясни общественият посредник.

В опит да систематизира натрупания опит дотук, Капралов е потърсил експертно становище и предложения за решения от Регионалната инспекция на околната среда и водите в Шумен, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българското дружество за защита на птиците и катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“.

„Получените отговори разкриват сложността и множеството пластове на ситуацията, които предполагат прилагането на комплекс от мероприятия“, коментира още Капралов. Според него е необходимо широко обсъждане на получената информация, за да се изберат възможните решения и да се гарантира, че те могат да се прилагат системно в един по-дълъг период от време.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име