25 безработни с увреждания са започнали работа през миналата година и в началото на 2019-та в общинските администрации и кметствата на община Шумен. Осигуряването на заетост за хора с трайни увреждания, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, се реализира по два проекта на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

18 души са назначени по проекта „Обучения и заетост“ за лица с трайни увреждания над 29 години.  Седем души са наети на работа по другия проект – „Обучения и заетост на младите хора“ за лица с трайни увреждания до 29 години включително. Осигурената заетост е за период от 2 години, а възнаграждението е в размер на минималната работна заплата.

От общинската администрация информират, че се очаква през следващите няколко месеца да се увеличи броят на хората, които ще започнат работа по проекта „Обучения и заетост“ за лица на възраст над 29 години.

Двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име