Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрирани безработни в България, съобщиха от Агенцията по заетостта. Статистиката показва, че средномесечният брой на безработните през годината е бил 202 995 души – с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 г.  Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 6,2%, като спрямо предходната година коефициентът се е понижил с един процентен пункт.

Същата е тенденцията и в Шуменско, показват данните на ДБТ.  Безработицата в региона е 10,4 %, с 2 % по-малко от предходната 2017 г. и най-ниската за последните 30 години.

Регистрираните безработни в региона са 7898 души, с 1571 по-малко от 2017 г. Най-много са намалели продължително безработните лица с регистрация над 12 месеца – те са с 1301 лица по-малко от предходната година, а относителният им дял е намалял със 7,7 пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 14% и в края на 2018 г. те са 970 души.

Най-ниска е безработицата в Шумен – 3,4%, като броят на регистрираните безработни е 1524 души. Значителен ефект за намаляване на безработните има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2018 г. над 12 000 души са били включени в мероприятия за професионално ориентиране, реализирани от бюрата по труда в региона.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име