Банките отчетоха рекордни печалби за 2018 г. в размер на 1,678 милиарда лева. Това е ръст от 43% спрямо предходната година, съобщи Инвестор.бг, позовавайки се на новите данни на БНБ.

Отминалата година се очертава като най-добрата за банковия сектор, с по-големи резултати от знаковата 2008 г., която досега беше най-печелившата година преди финансовата криза, коментират експертите.

Основен принос за нарастването на печалбата имат постъпленията от такси и комисионни – тези приходи за 2018 г. са 1,250 милиарда лева. Разходите по същите пера са около 184 милиона лева и на практика само от такси и комисионни банките формират за годината над един милиард лева чиста печалба.

Рекордните резултати се дължат и на ниските, почти нулеви нива по депозитите. Въпреки това депозитите в банковата система нарастват през годината със 7,2% до 89,7 милиарда лева.  Расте и кредитирането – кредитният портфейл на банките се увеличава с 8,6% до 60,9 милиарда лева, отчете БНБ.  Само кредитите на домакинствата са над 22 милиарда лева, като половината от тях са жилищни заеми.

В края на декември 2018 г. активите на банковата система възлизат на 105,6 милиарда лева, като отбелязват растеж със 7,9% (7,7 млрд. лв.) за година.  Основен принос за увеличението на активите през годината имат кредитите и авансите, както и паричните салда в централни банки и паричните наличности.

Продължава тенденцията към намаление на размера и на дела на необслужваните заеми. В края на декември брутният размер на необслужваните кредити е 6,795 млрд. лева, като делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 7,6%.

Към 31 декември 2018 г. собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 13,9 милиарда лева, с 10% повече от 2017 г.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име