От 10 януари стартира данъчната кампания за 2019 година. По този повод ръководството  на ТД на НАП Варна, офис Шумен даде пресконференция за медиите, в която взеха участие Светла Върбева  – директор на офис Шумен, Цветина Спасова – началник отдел „Услуги за клиенти“, офис Шумен и Десислава Воденичарова – главен инспектор по приходите, ръководител екип в отдел „Услуги за клиенти“, офис Шумен. Според тях кампанията протича ритмично като до 6 февруари, включително са подадени общо  1 245 броя декларации за облагане на доходите на физическите лица в т.ч. по електронен път 332 броя и 547 с ПИК. За същия период на 2018г. са подадени 1 303 броя декларации, от които 375 са с електронен подпис и 530 с ПИК /персонален идентификационен код/.

От 10 януари до 6 февруари са били подадени общо 519 броя декларации за облагане с корпоративни данъци. За същия период на миналата година са подадени общо 503 броя декларации.

За доходите от 2017г., декларирани през 2018г. в офиса на НАП в гр. Шумен са приети: 14 903 броя декларации за доходите на физическите лица, от които 6 637 броя по електронен път, т.е. 44,53% от общо подадените.  5 576 броя са декларации за облагане с корпоративни данъци, които се подават само по електронен път.

Крайният срок за подаване на декларациите за облагане на доходите от 2018 г. е  30 април  2019г.

Данъчните служители препоръчват на хората да подават декларации си по електронен път, тъй като подаването става по-бързо, по-лесно и безпроблемно. С получения от НАП ПИК (или ел. подпис) могат да ползват повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, възможност да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини /в т.ч. Община Шумен/, подаване на данъчни и осигурителни декларации,  възможност за достъп до услуги, предоставяни от Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Централен депозитар АД и др.  През 2019г. очакваме много по-малко лични срещи с клиенти, поради е-услугите, които НАП предлага с ПИК. Първоначален достъп до услугите, представяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен e-mail адрес.

Общо издадените ПИК в офис  Шумен за периода от 2012г. до края на 2018г. са 20 011 броя.  През 2017г. след подадени заявления на лицата са издадени 2 762 броя ПИК. През 2018г. издадените ПИК са 3 619 броя, а само през м. януари 2019г. ПИК са получили 349 лица.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията.

В офиса на НАП- Шумен плащания се приемат чрез 6 броя ПОС-терминала, като през изминалата година от тази услуга се възползваха повече от 6 000 клиента на приходната администрация (общо заплатените задължения са на стойност над 1,3 млн. лв.)

Според данъчните служители от офиса на НАП-Шумен въведените по- важни новости през тази година са:

-Облекчаване на документите, които се представят при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания;

-Данъчно облекчение за млади семейства – отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг/а, че същият няма да ползва данъчното облекчение;

-Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни;

-Нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимият данък за довнасяне да е без стотинки;

-Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди (които не са хазартни) – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв.;

-Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560лв. (510 през 2018г.);

-Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019г. – 400лв. (350лв. през 2018 г.);

-Максимален месечен размер на осигурителния доход 3000лв. (2600 през 2018г.);

ВАЖНО!!! От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560лв., заради което се променя и размерът на вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари;

-Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018г.;

– Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) се подава до 15 март 2019г.;

– Ползването на данъчни облекчения и тази година е свързано с изискването да няма неплатени задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

Какво трябва да знаем за тазгодишната данъчна кампания:

  • Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронните услуги на НАП – много по-лесно, бързо и без нерви.
  • Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.
  • Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.
  • Тазгодишната кампания ще приключи на 30 април, който е работен ден, няма да има удължаване на крайния срок. 30 април е срокът за подаване на декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;
  • 31 януари – 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите, но не повече от 500 лв., ако е подадена по електронен път декларацията, платен е данъкът и няма задължения;
  • 1 април (31 март е неделя) – срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; Декларациите се подават само по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

За получаване на данъчна и осигърителна информация може да ползвате единен телефон за цялата страна 0700 18 700,  на който граждани  и представители на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име