ОДМВР - Търговище

Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени в област Търговище през 2019 г. поради изтичащ срок на валидност, съобщиха от ОДМВР.  През годината следва да бъдат подменени 4 108 свидетелства за управление на МПС и 4 435 лични карти.

Най-голям е броят на паспортите с изтичащ срок на валидност през летните месеци (1 131 – през м. юли, 1 063 – през м. август).  Най-много лични карти следва да бъдат подменени също през м. август – 637, а най-много свидетелства за МПС – 377, през м. април.

В тази връзка от сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР-Търговище съветват гражданите да огледат своите документи за самоличност и да проверят отново срока им на валидност.  От сектора напомнят, че в случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, до 30 дни от изтичането му е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта.  И още – в случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена, българският гражданин  трябва да обяви това обстоятелство в срок до три дни в най-близкото управление на МВР, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.  Съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на Република България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно.

От сектора напомнят още, че в тримесечен срок след изтичане срока на валидност на паспорт, той следва да бъде върнат. Не е задължително подаване на заявление за издаване на нов паспорт.

Срокът за издаване на лични документи с обикновена услуга е 30 дни, за бърза услуга – 3 работни дни, а за експресна – 8 работни часа.  Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да заплащат и чрез ПОС терминално устройство в областната дирекция и в районните управления в гр. Попово и  гр. Омуртаг.

За месец януари 2019 г. в сектора са издадени 659 лични карти, 843 паспорта и 522 шофьорски книжки.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име