От днес Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща по банков път новата финансова подкрепа за хората с увреждания, съобщи на сайта си АСП.  Средствата са за месец януари.  Досега т. нар. инвалидни пенсии се изплащаха заедно с основните пенсии за текущия месец, но след промените инвалидните добавки ще се получават на следващия месец.  По тази причина близо 340 000 пенсионери с инвалидни добавки останаха с по-ниски пенсии през януари.

Новата помощ заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто до месец декември 2018 г.  Размерът на новите добавки се определя и актуализира като процент от линията на бедност в България, в зависимост от степента на увреждане.

Хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.  Заявление в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините.  На хората, които до момента са получавали интеграционни добавки, новата помощ  се отпуска служебно от АСП.

Размерът на помощта през 2019 г. варира от 24,36 лв. до 198,36 лв.  В масовия случай тя е в по-голям размер от досега получаваните добавки.  Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната до края на 2018 г.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.  За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Промяната обхваща близо 340 000 пенсионери, които досега са вземали инвалидна добавка.  Нейната стойност е около 30 лв. и я получават възрастни хора, които са с ТЕЛК.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име