Разходите на домакинствата в България се увеличават по-бързо от приходите. Това показват данните на националната статистика за четвъртото тримесечие на 2018 г., които бяха публикувани вчера.

Средният доход на човек е достигал 1 557 лв. през последното тримесечие на 2018 г., като е нараснал със 7.5% на годишна база в сравнение със същия период на 2017 г.   Разходите обаче също се повишават и за посочения период са 1 509 лв., увеличавайки се с 10.3% спрямо същото тримесечие на 2017 г.

Доходите са главно от работна заплата – 55.1%, следват доходите от пенсии – 27.7% и от самостоятелна заетост – 6.8%.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.2%, доходът от пенсии – с 1.5%, а доходът от социални обезщетения и помощи намалява с 0.9%.

Доходът от работна заплата на годишна база се увеличава от 781 лв. на 858 лв.  Това е ръст от 9.9 % на годишна база.

Доходите от пенсии растат средно от 380 лв. на 432 лв., което е ръст от 13.6%.

Доходите от самостоятелна заетост се увеличават съвсем слабо от 102 лв. на 105 лв. /ръст от 3.4%/.

Намаление има само при доходите от социални обезщетения и помощи, които падат средно от 49 лв. на 39 лв. /намаление от 19,7%/.

30 % от бюджета на българите отива за храна

Българите харчат най-много пари за храна – 30.2% от бюджета си.  На второ място са разходите за жилище, което отнемат средно 17.8% от бюджета, следват данъците и социалните осигуровки – 12.7% и транспорт и съобщения – 11.1%.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Увеличение е отчетено в потреблението на кисело мляко – от 6.6 кг на 7.1 кг, яйца – от 35 на 36 броя, плодове – от 11.9 кг на 12.4 килограма.  Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 22.3 кг на 21.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месо, фасул, картофи и захар.

Как се променят разходите на домакинствата

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. средно на лице от домакинство разходите се променят така:

– Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 424 на 455 лв. (със 7.5%).

– Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 63 лв. (със 7.7%).

– Разходите за облекло и обувки нарастват от 57 на 60 лв. (с 6.3%).

– Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 257 на 268 лв. (с 4.3%).

– Разходите за здравеопазване се увеличават от 74 на 82 лв. (с 10.6%).

– Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 143 на 168 лв. (със 17.4%).

– Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 61 лв. (с 29.4%).

– Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 167 на 191 лв. (с 14.4%)

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име