Заплатите в Шуменска област все повече изостават от средните доходи в страната и разликата, която доскоро беше около 200 лв, вече надхвърля 260 лв.  Това показват данните на регионалната статистика, обявени днес.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 926 лв., за ноември – 917 лв., а за декември – 940 лева.

Средното възнаграждение в региона остава значително по-ниско от това за страната, което за месец декември 2018 г. е 1 205 лева, посочват от статистиката.

По размер на средната работна заплата за месец декември област Шумен заема 15-то място, а за четвъртото тримесечие на 2018 г. е на 12-то място в страната.  С най-високо средно възнаграждение през последния месец е област София (столица) – 1 646 лв., а с най-ниско е област Видин – 770 лв.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо третото тримесечие с 3.2% до 928 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование” и „Други дейности“, а най-голямо намаление се наблюдава в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

На годишна база, средното месечно възнаграждение в областта нараства с 5.2%, спрямо същото тримесечие на 2017 г.  Ръстът в обществения сектор е с 4.9%, а в частния сектор – с 5.6%.

22 % от работещите са в администрацията, образованието и здравеопазването

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на декември 2018 г. намаляват с 269, или с 0.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 43 783 души.  Над 22 % от заетите работят в държавната администрация, образованието и здравеопазването и социалните грижи, показва статистиката.

Намаление на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.9 %, „Строителство“ – с 6.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.4%.

Увеличение се наблюдава в седем отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 3.4%.  В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.9% и 16.0%.

На годишна база съпоставката с четвъртото тримесечие на 2017 г. сочи, че към 31.12.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1 916 души или с 4.6% повече.

В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 940, в образованието – 3 906, а в хуманното здравеопазване и социалните дейности – 3 600.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. областта заема 13-то място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761 200, а най-малък в област Видин – 15 700 души.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име