Районната избирателна комисия в Шумен обяви мерките, които позволяват на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден. РИК разпространи пълна информация за достъпа до секции по общини:

1. Община Никола Козлево

Всички избирателните секции на територията на община Никола Козлево са достъпни в различна степен за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както следва:
– До подстъпите на сградите има изградени рампи:
СИК № 302100002 с. Вълнари;
СИК № 302100003 с. Вълнари;
СИК № 302100007 с. Никола Козлево;
СИК № 302100008 с. Пет могили;
СИК № 302100011 с. Хърсово;
СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;
– Липсват препятствия (стъпала):
СИК № 302100004 с. Каравелово;
– В кметствата разполагат с подвижни рампи, които се използват при необходимост:
СИК № 302100001 с. Векилски;
СИК № 302100005 с. Красен дол;
СИК № 302100006 с. Крива река;
СИК № 302100009 с. Пет могили;
СИК № 302100010 с. Ружица;
СИК № 302100013 с. Църквица;
В изборния ден ще бъде ограничено паркирането на автомобили в района на
избирателните секции, като ще с допускат само МПС превозващи гласоподаватели с
увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05328 2002 – Кметство с. Никола Козлево;
Дати и часове, в които се приемат заявките – от 9,00ч. на 20.05.2019г. до 16,00ч. на
23.05.2019г.

2. Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с
увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 302300002 гр. Велики Преслав, Домашен социален патронаж, ул. Ахелой
№4
СИК № 302300008 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 76, Общинска
сграда;
СИК № 302300010 гр. Велики Преслав, „Клуб на пенсионера“, ул. „Борис Спиров“
№ 51;
Телефон за връзка с Общ. В.Преслав 0538/ 4 43 15
Поради липса на специализиран транспорт, общината не може да приема заявки
за помощ за придвижване.

3. Община СМЯДОВО

Всички образувани секции на територията на община Смядово са пригодни за
гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Изключение правят единствено избирателните секции в с.Бял бряг и с.Черни връх.
Във връзка с предоставянето на право на глас на всеки избирател, община
Смядово осигурява в изборния ден транспорт до избирателна секция за хора със
затруднения в придвижването.
Секции, специално определени за гласуване на лица с увредено зрение или със
затруднение в придвижването:
-секция №302500001 – „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в гр.
Смядово, ул. Н.Й.Вапцаров №8, където има обособена рампа;
– секция №302500003 – Ритуална зала в гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №3, към
която има скосен подход на тротоара на ниво пътна настика.
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05351/ 2892; гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2

4. Община ХИТРИНО

Местонахождение на избирателните секции, пригодни за гласуване на лица с
увредено зрение или със затруднение в придвижването:
– секция №301100005 – с. Хитрино, ул. „Възраждане“ №45, Общинска
администрация, информационен център
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05341/2130; гр. Хитрино , ул. „Възраждане“ № 45
Дати и часове, в които се приемат заявките – всеки работен ден, включително и
изборния ден – от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч

5. Община ВЕНЕЦ

Всички образувани секции на територията на община Венец са пригодни за
гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Пред
съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05343/2190; 05343/2191, на е-адрес obs_vn@abv.bg; както и в общинска
администрация Венец;
В изборния ден заявки ще се приемат от 06,00ч. до 18,15ч.

6. Община НОВИ ПАЗАР

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с
увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 302200006 -, гр. Нови пазар, ул.“Оборище“ №14 /Пенсионерски клуб №4/
СИК № 302200011 – гр. Нови пазар, ул.“Ст. Караджа“40 II вход – ДГ №1
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 0537/95166 и в сградата на Oбщина Нови Пазар;
Дати и часове, в които се приемат заявките – след 20.05.2019г. от 8,00ч. до 17,00ч.

7. Община ВЪРБИЦА

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с
увредено зрение или със затруднение в придвижването:
СИК № 301000004 гр. Върбица, ул. „Вит“ № 5, Младежки дом
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05391/2094 и в отдел ГРАО на Общ. Върбица.
Дати и часове, в които се приемат заявките – от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до
17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.

8. Община КАСПИЧАН

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с
увредено зрение или със затруднение в придвижването:
Секция № 301900002 – гр. Каспичан, СОУ „П. Волов“, ул. Мадарски конник“ № 99;
Секция № 301900006 – с. Каспичан, ОУ „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ № 8;
Секция № 301900010 – гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски“ №
12;
Секция № 301900015 – с. Марково, ЦДГ „Ален мак“ , ул. „Станко Георгиев“ № 3
Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 080040088 (безплатен телефонен номер); 05351 7440; мобилни: 0886 353 568;
0886 343 400 от 8.00ч. до 16.00ч. в сградата на общинска администрация на общ.
Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91;

9. Община КАОЛИНОВО

Всички избирателните секции, образувани на територията на община Каолиново,
са достъпни за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в
придвижването
Телефони и адреси, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния
ден – 05361/2210; гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 от 7:00 до 20:00ч.

10. Община ШУМЕН

В изпълнение на разпоредбите на ЦИК, списъкът с номерата и адресите на
избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради са както следва:
1. СОУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б
 Секция № 303000004 ет. 2, стая 21;
 Секция № 303000005 ет. 2, стая 22;
 Секция № 303000006 ет. 2, стая 23;
 Секция № 303000007, ет. 2, стая 24;
 Секция № 303000008, ет. 2, стая 25;
 Секция № 303000011, ет. 2, стая 26;
Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции № 303000003, ет. 1, стая №1
2. ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул.“Северна“16, вх.1
 Секция № 303000017, ет. 2, ап. 6;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 15, вх. 1, ет. 1, ап. 3;
3. ДГ „Пролетна дъга“, ул. „Софийско шосе“ № 2
 Секция № 303000053, ет. 2, зала 3;
 Секция № 303000063, ет. 2, зала 4;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;
4. ЦДГ № 32, ул. „Странджа“ № 8
 Секция № 303000020, ет. 2, зала 3;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 19, ет. 1, зала 1;
5. СОУ „Васил Левски“, ул. „Деде-агач“ № 24
 Секция № 303000026, ет. 2, стая 35;
 Секция № 303000027, ет. 2, стая 36;
 Секция № 303000028, ет. 2, стая 37;
 Секция № 303000029, ет. 2, стая 38;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000030, ет. 1, стая 18;
6. ДГ „Златна рибка“, ул. „Д-р Петър Берон“ № 50
 Секция № 303000062, ет. 2, зала 3;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000051, ет. 1, зала 2;
7. Детска ясла № 6, ул. „Марица“ № 12
 Секция № 303000074, ет. 2, фоайе;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000073, ет. 1, фоайе;
8. ЦСОП/Помощно училище/, ул. „М. Борисов“ № 16
 Секция № 303000085, ет. 2 учителска стая;
 Секция № 303000086, ет. 2, стая на ІIІ „а“ клас;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000084, ет. 1, актова зала;
9. Младежки дом, ул. „Съединение“ № 105
 Секция № 303000068, ет. 2, лекционна зала;
Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000059, ет. 1, фоайе;
Секции, разполагащи с подходи за инвалидни колички (секции №303000021,
303000065 и 303000066) и имат достъпни места за паркиране на автомобили:
1.Секция № 30300003, СОУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б, ет.
1,стая №1;
2.Секция № 303000021, ул. „Тракия“ №8, Център за инвалиди;
3.Секция № 303000033, кв. „Дивдядово“, бул. „В. Преслав“ № 134, Клуб на
пенсионера;
4.Секция № 303000039, ул. „Съединение“ № 138А, Клуб на пенсионера №7;
5.Секция № 303000065, ул. „Л. Каравелов“ № 4,ДГ “Латинка“;
6.Секция № 303000066, бул. „Славянски“ №72, ДКТ „Васил Друмев“;
7.Секция № 303000082, бул. „Преслав“ № 5, Клуб на пенсионера № 16.
Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически
увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което
обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или
НЕЛК) ще бъде осигурена от общинска администрация, като заявки ще се приемат от
8.30 до 17.00 часа на 20, 21, 22 и 23.05.2019 на телефон: 054/800-400.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име