Добромир Драев

 

Ето какво заявиха от групата „За Шумен“: „Общинските съветници от групата „За Шумен” – Добромир Драев, Бисерка Йовчева, Ася Аспарухова, Даниела Русева и Христофор Крумов отказват да участват в свиканата на 13.06. сесия на Общинския съвет. В  поканата до съветниците е включена точка 2 от дневния ред, а именно:

Изслушване на  управителя във връзка с:

–  Доклад за дейността на одитния комитет;

–  Решение № 960 по протокол № 39 от 20.12.2018 година на Общински съвет Шумен;

–  Готовността на „В и К – Шумен” ООД за изпълнение на проект „Изграждане на В и К инфраструктура по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година”;

–  Състоянието на предприети мерки за подобряване на дейността на „В и К Шумен” ООД

Като докладчик по тази точка е записан управителят на В и К Шумен.

Сесията е свикана от председателя на общинския съвет, без въобще да е надлежно подготвена от него. Днес се оказа, че управителят на В и К отказва участие в сесията, както и че няма да изпрати представител на дружеството, който да отговаря на поставените от съветниците въпроси. Точка 2 фигурира в дневния ред на сесията, без въобще управителят да е попитан предварително, той ще дойде ли на сесия за да бъде изслушан, или няма такова намерение.  При това положение сесията става безпредметна.

Свикването на извънредна сесия, при нарушаване на законовите норми за срокове и внасяне на докладни записки е отново опит за хвърляне на прах в очите на хората по този толкова важен социален проблем, какъвто е проблемът за водата. Очевидно гузната съвест на управляващите в община Шумен от ГЕРБ и подкрепящите ги партии ги кара сега да заиграват с този толкова важен за хората социален проблем.  Гласуването за най-високата цена на водата в България бе лесно за управляващите от ГЕРБ и подкрепящите ги партии и съветници, но след това гласуване, хората трябва да се гледат в очите. А това вероятно никак не е лесно за тези колеги, които направиха компромис със съвестта си. Многократните ни изявления и обяснения, че приемането на бизнес – плана, означава значително повишаване на цената на водата, при лошо качество, чести аварии и липса на санитарно – охранителна зона, бяха посрещнати „на нож” от гласувалите „за” най-високата цена на водата. Поради тези причини, не желаем да участваме в  сесия, която според нас ще бъде демонстрация на загриженост, но без реални ползи за съгражданите ни“.

С Уважение

Добромир Драев

Общински съветник при Общински съвет Шумен

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име