През април 2019 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 768, а на леглата – 1 602. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а броят на леглата – с 1.1%.

През месец април 2019 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г. в област Шумен е 8 523, като от тях 6 985 са на български граждани, а 1 538 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 0.4%. В хотелите са реализирани 75.6% от общия брой нощувки на българските граждани и 94.7% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. в област Шумен са 4 982 души, като в сравнение с април 2018 г. се увеличават с 9.8%. Пренощувалите български граждани през месеца са 4 505, или 90.4% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (82.8%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.4 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 477, като 93.3% от тях са нощували в хотелите и са реализирали средно по 3.3 броя нощувки.

През месец април 2019 г. 56.6% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 37.5% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 27.9%. Следват Румъния, Германия, Гърция и Украйна.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. в област Шумен е 17.9%, като в хотелите тя е 19.2%, а в другите места за настаняване – 14.3%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 0.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2019 г. в област Шумен достигат 323.4 хил. лв., които са с 33.1% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от нощувки от български граждани – с 28.1%, и приходите от чужденци – с 60.0%.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име