Броят на регистрираните безработни в Шуменска област през месец май е 6 706 души, с 349 по-малко спрямо предходния месец, съобщиха от регионалната статистика. Равнището на безработица в Шуменска област е 8,8% – с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо април 2019 г.  В сравнение с май 2018 г. безработните са с 1245 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,6 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1361 души, със 70 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през май 2019 г. е 3 %, при 3,2% през април.  При сравнение със същия месец предходната година се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 28 лица на регистрираните безработни.

През май 2018 г. в бюрата по труда в Шуменска област са заявени 451 работни места, а на първичния пазар са обявени 288 работни места. Най-много от заявените места са от сферата на преработващата промишленост (150). Следват търговията (38) и селското стопанство (27). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 163 работни места.

През месец май на работа в област Шумен са постъпили 630 безработни лица, като близо 83 % от тях са постъпили на първичния пазар на труда.  През месеца продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Над 33 % от устроените на работа са на възраст над 50 години.  В заетост са включени 116 младежи до 29 години.  На работа са устроени и 107 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име