Областният съвет за намаляване риска от бедствия заседава в Търговище

В Търговище се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, под председателството на областния управител Митко Стайков. В срещата участваха кметове, заместник-кметове на общини, общински съветници, служители по отбранително-мобилизационна подготовка, членове на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и ръководители на териториални структури, имащи отношение и задължения за осигуряване на обществения ред и предприемането на превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия. Повод за свикването на заседанието е усложнената метеорологична обстановка през последния месец, състоянието на язовирите, реките и деретата, както и предприетите мерки за намаляване вредното въздействие на водите, вследствие на проливните дъждове.

По време на Областния съвет бяха представени общинските плановете за защита при бедствия на общините Търговище, Попово и Омуртаг. Те са изработени съгласно указанията на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет, като основният акцент е поставен върху земетресенията, наводненията и радиационните аварии.  На заседанието беше поставен проблем, свързан с нанесени материални щети от проливните дъждове на имоти, разположени по протежение на река, която е приток на река Сива в квартал Въбел.  Пораженията са вследствие на нерегламентирано преграждане на течението на реката, извършено от частно лице. В тази връзка жителите са сезирали компетентните органи – прокуратура, Басейнова дирекция „Черноморски район” и РДНСК – Търговище.

Областният управител подчерта, че всички структури на територията на област Търговище и кметовете на общините следва да работят в тясно взаимодействие и сътрудничество с цел предприемане на адекватни мерки за управление и минимизиране на рисковете от бедствия в областта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име