Денонощната аптека в квартал Боян Българанов е единствената в Шуменска област

Министерството на здравеопазването публикува законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел информиране на обществеността, но не тече срок за обществено обсъждане. Текстовете са свързани със създаването на Национална аптечна карта, оптимизиране на контрола върху аптеките, забраната един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с цел осигуряване на конкуренция и въвеждане на допълнително изискване относно информацията, която се съдържа в Позитивния лекарствен списък. За да бъдат изпълнени тези насоки, ще се направят изменения и допълнения в още 15 закона.

Аптеките ще дават нощни дежурства по график, изготвен от Регионалната здравна инспекция. Нощни дежурства ще се осигуряват от фармацевтите в административния център на областта. Графикът ще е задължителен и за неспазването му ще бъдат налагани санкции. В него ще се включват всички аптеки, които имат разрешение за работа на територията на административния център на областта.

Мерките не създават административни ограничения, нито водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която се осъществява дейността на аптеките, според МЗ. Освен това започва изготвянето на

национална аптечна карта

За нея отдавна настояват от Българския фармацевтичен съюз.  Ще се анализира достъпа на населението до аптеки, като се вземе предвид тяхното териториално разпределение, според демографската структура на населението и дейностите, които те извършват. Ще се направи оценка и на потребностите от магистър-фармацевти, които работят в аптеките.

За разкриването на втори адрес на аптеката административната процедура е максимално улеснена. Няма да се изисква на втория адрес да работят магистър-фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от два дни седмично по 4 часа. От здравно министерство подчертават още, че в законопроекта са разписани санкции за участниците във веригата на лекарствоснабдяването, ако се открият фалшифицирани медикаменти.

Заселва се контролът на аптеките.  РЗИ ще съдействат на Изпълнителната агенция за лекарствата, като се задължават също да я уведомяват за съставените актове при установяване на административни нарушения и за издадените наказателни постановления.

Субсидиране на онкологичните центрове

В законопроекта се предлага механизъм за стабилизиране на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ чрез създаване на възможност за предоставяне на целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и финансово оздравяване. Предлагат се промени, с които се въвежда възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК така, както това е предвидено за болници и центрове за психично здраве.

Предстои да чуем представителите на Българския фармацевтичен съюз. Дали магистър-фармацевтите ще се съгласят с проектозакона, като имаме предвид, че те са собственици на търговски обекти, които са под контрола на изключително много здравни и финансови институции.

В районната колегия при Българския фармацевтичен съюз членуват 100 магистър-фармацевти, от които 65 работят в Шумен, а 35 са в останалите девет общини на областта. Сега жителите на Шумен и региона разполагат само с една денонощна аптека, която се намира в квартал Боян Българанов.  Често тя обслужва пациенти от Търговище, Разград и други градове.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име