Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ публикува на сайта си новите декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.  В декларациите са посочени купените през 2018 г. жилища, имоти, земеделски земи и превозни средства, придобитите акции, вложенията, както и получените доходи от заплати и други източници.

Какви са придобивките на шуменските управници? Ето какво са декларирали кметът на Шумен, неговите заместници и председателят на общинския съвет.

Кметът на Шумен – 33 дка в Черенча и над 100 000 лв. от заплата, наем и от рента

Кметът на Шумен Любомир Христов е купил 33 декара в село Черенча. Цената на сделката не е посочена, а като източник на средствата са декларирани спестявания.

Градоначалникът има и два банкови влога – съответно за 34 000 лв. и за 4 650 лв., от заплата, наем и пенсия. Съпругата му също има два депозита – за 5 100 лв. и за 510 евро от наем, пенсия и рента.

Кметът Христов е получил от заплати 39 052 лв.  Той е декларирал и доходи от наем – 34 236 лв., доходи от пенсия – 10 920 лв. и доходи от рента – 24 500 лв.   Общите му посочени доходи за 2018 г. са над 108 000 лв.

За съпругата му са декларирани 3 300 лв. от пенсия и 1 850 лв. от рента

Зам. кметът Боян Тодоров – наследствена вила в Правец

Заместник-кметът по строителство Боян Тодоров е декларирал заедно със съпругата си по една четвърт от вила в град Правец, 57 квадрата, получена от наследство.

Зам. кметът е посочил банков влог от 8 000 лв.  Годишната му заплата е 31 788 лв.

Декларираният доход на съпругата му е 29 000 лв.

Зам. кметът Найден Косев – банков влог и кредит

Заместник-кметът по образование Найден Косев не е декларирал покупка на имоти и движими вещи през 2018 г.

Той е посочил банкови влогове от 15 274 лв., а източникът е от заплата. Съпругата му има два влога – за 11 910 лв. и за 3 434 евро, също от заплата.

Найден Косев има и кредит за 13 005 лв.

Годишната заплата на зам. кмета по образование е 26 220 лв. Освен нея, той е декларирал и 1 774 лв. от трудови правоотношения извън заеманата длъжност, както и 227 лв. от друга стопанска дейност.

За съпругата му са декларирани 15 399 лв. от заплата, 17 716 лв. от трудови правоотношения извън заеманата длъжност и 300 лв. от друга стопанска дейност

Зам. кметът Росица Антонова  –  банкови влогове

Заместник-кметът по стопанската дейност Росица Антонова също не е декларирала покупка на жилища, земи или коли

Заплатата й по трудови правоотношения е 37 754 лв.

Росица Антонова е посочи три банкови влога с източник от заплата – 7 253 лв., 45 844 евро и 3 996 долара.

Зам. кметът Светлана Маркова – апартаменти от предходни години

Заместник-кметът по здравеопазване Светлана Маркова е придобила със съпруга си по една втора от апартамент, 120 квадрата в Шумен за 57 000 лв.  Посочената година на придобиване е 2003 г.  Маркова е декларирала и една втора от къща на ул. „Цар Освободител“ в Шумен, 120 квадрата, като е посочено, че е наследствена от 1997 г.

Декларирани са също по една втора /заедно със съпруга си/ от лек автомобил Фолксваген Поло – 2009 г., и джип – 2016 г.

Годишната заплата на д-р маркова е 37 312 лв.  Тя е получила и 2 960 лв. от трудови правоотношения извън длъжността.

Декларирани са доходи на съпруга й в размер на 21 788 лв.

Зам. кметът Татяна Костова – ниви от наследство

Заместник-кметът по финанси Татяна Костова е получила 25 дка ниви в хитринското село Близнаци от наследство. Тя е придобила и една втора от автомобил „Мерцедес“ за 7000 лв., осигурени от спестявания.

Костова има жилищен кредит от 5 820 лв.

Заплатата на зам. кмета е 32 883 лв.

Борислав Беджев – доходи от заплати и влогове от пенсии

Председателят на общинския съвет Борислав Беджев не е декларирал покупки на жилища и коли.

Той има два влога – 43 031 лв. от продажба на апартамент и 8 854 лв. от пенсия. Съпругата му също има деклариран влог от 40 000 лв. от продажба на апартамент

Беджев е посочил 18 000 лв. доходи от заплата, други 27 025 лв. доходи от трудови правоотношения извън длъжността, 1 693 лв. от друга стопанска дейност и 1 200 лв. от рента.

Дияна Стефанова – банкови влогове

Главният архитект на Шумен Дияна Стефанова няма посочени покупки на имоти и коли през 2018 г.

Тя е декларирала три банкови влога от 33 126 лв, 17 733 евро и 11 201 лв., като източник са посочени заплата и спестявания.

Заплатата на Дияна Стефанова е 20 358 лв.

Като доходи на съпруга й са декларирани 81 900 лв.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име