По данни на Териториалното статистическо бюро – Североизток през май 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 764, а на леглата – 1 586. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата се увеличава с 0.2%.

През месец май 2019 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г. в област Шумен е 10 412, като от тях 8 356 са на български граждани, а 2 056 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 33.0%. В хотелите са реализирани 83.9% от общия брой нощувки на българските граждани и 98.6% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2019 г. в област Шумен са 5 901 души, като в сравнение с май 2018 г. се увеличават с 18.3%. Пренощувалите български граждани през месеца са 5 209, или 88.3% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (85.8%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.6 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 692, като 97.3% от тях са нощували в хотелите и са реализирали средно по 3.0 броя нощувки.

През месец май 2019 г. 45.2% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 27.3% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 19.8%. Следват Израел, Франция, Германия, Италия и Румъния.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. в област Шумен е 22.2%, като в хотелите тя е 27.2%, а в другите места за настаняване – 10.1%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен се увеличава с 6.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2019 г. в област Шумен достигат 361.2 хил. лв., които са с 12.7% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от нощувки от български граждани – с 14.9%, и приходите от чужденци – с 5.4%.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име