Областна администрация – Търговище информира, че изплащането на подпомагането в размер на 300 лв/двор за почистване и дезинфекция, след извършено доброволно клане на прасета за угояване, стартира от 1 септември. Парите ще се изплащат от Областната дирекция по безопасност на храните.

За по-голямо улеснение на собствениците на заклани прасета, представители на ОДБХ ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кмета/кметския наместик предварително обявява деня и часа. За да се възползват от подпомагането, собствениците следва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник и заверен от официалния ветеринарен лекар и областния управител.

Списъците са публични и до 26.08.2019 г. са обявени на видно място във всяко кметство.

След включването му в списъка, всеки стопанин подава заявление по образец в кметството, с което декларира, че:

– е извършил доброволно клане на прасета за угояване;

– е извършил почистване и дезинфекция;

– няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му;

В допълнение кмета/кметския наместник изготвя Констативен протокол по образец за удостоверяване на извършеното клане и извършеното почистване и дезинфекция.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име