105 са избирателните секции в община Търговище, които са образувани със заповед на кмета д-р Дарин Димитров във връзка с предстоящите избори за кметове и общински съветници на 27 октомври.

44 са секциите на територията на града. В квартал Въбел са две, а в Бряг – една.  56 секции пък са образувани в селата в общината. По две са секциите в Голямо Ново, Кралево, Лиляк, Подгорица и Руец.

Гражданите с трайни увреждания, които са затруднени с придвижването си, могат да заявят желанието си да упражнят правото си на глас, като ползват подвижна избирателна урна. За целта те трябва да подадат заявление по образец до кмета на общината в срок до 12 октомври. Прилагат се и решения на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние. Съгласно Изборния кодекс такава секция се образува при подадени поне 10 заявления. В случай че в Община Търговище постъпят повече от посочения брой, срокът за подаването им се удължава до 21 октомври.

Същата е процедурата и за разкриване на избирателна секция в областната болница в Търговище. Пациентите там могат да подават заявления до ръководителя на лечебното заведение в срок до 24 октомври.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име