Населението в област Шумен по брой и по години.

172 355 души е населението на област Шумен към 31.12.2018 г., съобщиха от регионалната статистика. В сравнение с 2017 г. броят на жителите намалява с 611 души, или с 0.4%.  Най-голям е спадът в община Шумен, където населението се топи с 500 души за последната година.

Намаление на хората се отчита в 26 от всички 28 области в страната, докато увеличение е регистрирано само в две области – София (столица) и Кърджали, съответно с 0.2 % и с 1.2%.

С най-голямо намаление на населението са областите Видин – 2.4% и Монтана и Враца – по 1.9%.

Териториалното разпределение на населението в област Шумен е неравномерно. В пет от общините – Каспичан, Венец, Хитрино, Никола Козлево и Смядово, жителите са под 8 000 души. В тези пет общини живее едва 19.5% от населението на региона. В останалите пет общини са съсредоточени 80.5% от населението.

Най-малка е община Смядово – 6 062 души (6 118 към 31.12.2017 г.)

Най-голямата община Шумен има 87 252 жители, при 87 751 към 31.12.2017 г.

В сравнение с 2017 г., увеличение на населението има в общините Хитрино, Венец, Каолиново, Никола Козлево и Върбица. Увеличението е най-голямо в община Хитрино – с 1.5%. Най-значимо намаление е регистрирано в общините Каспичан и Велики Преслав – съответно с 2.0 и 1.4%.

Над 61 % от хората живеят в градовете

Към 31.12.2018 г. населените места в област Шумен са общо 151, от които осем са градове, а 143 – села. Разпределението на жителите по населени места е резултат от естественото и механичното движение на населението.

В градовете живеят 105 908 души, или 61.4%, а в селата – 66 447, или 38.6% от хората в региона.  В сравнение с предходната 2017 г. населението в градовете намалява с 0.5%, а в селата с 0.1%.

Към края на 2018 г. в областта няма напълно обезлюдени населени места.  В 16 села живеят до 100 души, а в шест от тях – до 50 души.  Най-малкото населено място е село Беджене с 8 жители, следвано от селата Становец – 22 души и Омарчево – 26 души.

Към края на предходната година 43.8% от населението в областта е съсредоточено в град Шумен, който по брой на населението – 75 500 души, запазва десетото място в страната, след Добрич (83 584 души) и преди Перник /73 111 души/.

Спрямо 2017 г. населението в Шумен намалява с 337 души, или с 0.4%. Процесът е характерен и за други областни центрове в страната. Сред първите десет по големина, увеличение на населението е регистрирано за София, Пловдив и Варна.

Сред останалите седем града в област Шумен, единственият с население над 10 000 души е Нови пазар – 11 315 жители (11 373 към 31.12.2017 г.).  Най-малък е град Плиска – 823 души (840 души през 2017 г.).

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2018 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен включва 10 общини и е разположена в Североизточния район, който обхваща и областите Варна, Добрич и Търговище.  В Североизточния район живеят 929 035 души, или 13.3% от населението на страната.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име