От началото на годината до момента на територията, обслужвана от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен са възникнали 994 произшествия, като пожарите са 647, аварийно спасителни дейности и техническа помощ са  290 и 57 други произшествия.

За сравнение през 2018 година са възникнали 1156 произшествия, като пожарите са 619, аварийно спасителни дейности и техническа помощ са  445 и 92 други произшествия.

За последните пет години загиналите при пожари са както следва: 2014 г. – 1 човек, 2015 г. – 2 човека, 2016 г. – 1 човек, 2017 г. – 1 човек, 2018 г. – 2 човека и 2019 г. – 3 човека.

През последните десет години най-голям брой произшествия са възникнали през 2012 година – 1720.

По характерни произшествия:

На 10.03.2019 г. възникват два едновременни горски пожара в с. Живково и с. Благово. Пожарите обхващат голяма площ в иглолистни гори. За  потушаването са извикани екипи от РСПБЗН – Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.

На 11.03.2019 г. в 07:21 часа в РСПБЗН – Шумен при РДПБЗН – Шумен е съобщено за пожар в автобус Ивеко между кв. Дивдядово и гр. Шумен. Автобуса е превозвал 35 ученика от гр. Велики Преслав. Произшествието е ликвидирано без пострадали ученици.

На 10.05.2019 г. в 17:30 часа в РСПБЗН – Шумен при РДПБЗН – Шумен е съобщено за пожар в нефункционираща детска градина в град Шумен. В ликвидиране на произшествието са участвали 4 бр. пожарни автомобили и 13 човека личен състав.

На 28.07.2019 г. е получено съобщение за пожар в склад за домашни потреби на ул. „Калиакра“ в град Шумен. От огъня е унищожена 500 кв. м. покривна конструкция и битови стоки.

През изминалата година служителите осъществяващи държавен противопожарен контрол са извършили 21 комплексни, 317 контролни и 334 тематични проверки в обектите. За отстраняване на констатирани нарушения са връчени 407 противопожарни разпореждания. За допуснати административни нарушения са съставени 65 акта.

Служителите осъществяващи държавен противопожарен контрол в областта на новото строителство са изготвили становища на проектна документация и са участвали във въвеждането в експлоатация на 148 обекта.

По направление защита на населението са проверени 141 обекта.

В началото на месец юни 2019 г. се проведоха републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в к. к. Албена. Отборът на  IX ОУ „Панайот Волов“ в град Шумен, представящ нашата област се класира на призовото второ място.

През месец юли 2019 г. тимът  взе участие в световното първенство на младежките противопожарни отряди, което се проведе в гр. Мартини, Швейцария и се класира на четвърто място.

Приоритетните задачи, които стоят пред Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен към настоящия момент са доразвиване и обучение на доброволни формирования, както и качествена превенция и обучение на населението с цел защита от природни бедствия. В тази връзка на територията на област Шумен в процес на изграждане е един от шестте областни учебни центъра за обучение на населението за действия при природни бедствия.

За съществен принос и проявен висок професионализъм при изпълнение на конкретна задача – оказване на помощ на пострадал гражданин в село Царев брод и по повод професионалния празник на служителите от МВР с „Писмена похвала“ са наградени 6 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.

За конкретен личен принос при изпълнение на служебните си задължения и по случай професионалния празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи с „Писмена похвала“ са наградени 2 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Главна дирекция „ПБЗН“.

За съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача – обучение и тренировка на младежки противопожарни отряди и постигнати най-добри резултати до момента на международни състезания и по повод професионалния празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи с „Писмена похвала“ е награден 1 служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.

За съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача – подготовка и отлично представяне на отбора на РДПБЗН – Шумен в Републиканския преглед по пожароприложен спорт и по повод професионалния празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи с „Писмена похвала“ са наградени 9 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.

За съществен принос при изпълнение на конкретна професионална задача – ликвидиране на сложен пожар и по повод професионалния празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи с „Писмена похвала“ са наградени 4 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен и 22 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от началници на Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име