170-годишният ясен в с. Бял бряг.

Дърво от вида Полски ясен (Fraxinus angustifolia) беше обявено за вековно със заповед на министъра на околната среда и водите, съобщиха от РИОСВ – Шумен. Заповедта е от 30.10.2019 г. и е обнародвана в „Държавен вестник“.

Вековното дърво е на възраст около 170 години. То е с височина 22 метра и обиколка на ствола 6.40 метра. Намира се в землището на с. Бял бряг, община Смядово.

За всички вековни дървета, които са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие, са забранени изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Процедурата по обявяването на дървото за защитено е инициирана по предложение от кмета на с. Бял бряг и подкрепено от кмета на община Смядово.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име