ВЕЦ "Моста". Снимка Напоителни системи

ВЕЦ „Моста“, изградена на осигуряващия вода за близо 200 000 души язовир „Тича“, е ползвала повече от разрешените водни количества през 2019 г.  Това се казва в официално писмо на МОСВ, изпратено в отговор на питане от шуменския общински съветник Добромир Драев.

През 2019 г. ВЕЦ „Моста“ е имала право да преработва вода само чрез малката си турбина, като ползва изпусканите от язовира количества в река Голяма Камчия за екологични нужди.  За миналата година МОСВ е разрешило за екология 18,9 милиона кубика вода.

Водната централа обаче е надхвърлила разрешения обем с 856 000 кубика, съобщават от министерството.  „След извършена проверка от Басейнова дирекция „Черноморски район“ е установено, че за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. чрез ВЕЦ „Моста“ са използвани общо 19,816 милиона кубика вода и произведената енергия от централата за същия период е 458,23 кВ“, информират от МОСВ. И допълват:  „Установено е превишение на разрешените обеми в размер на 856 000 кубически метра за година. За констатираното нарушение на дружеството собственик на ВЕЦ-а – „Касиопея 7“ ЕООД, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение“.

ВЕЦ „Моста“ – скандали от самото начало

Изграждането на водната централа „Моста“ на язовир „Тича“ предизвиква скандали и обществено недоволство от самото начало.  Разрешението за строежа на централата, въпреки протестите на гражданите, беше подписано през 2005 г. буквално в последните работни дни на тогавашния министър на околната среда Долорес Арсенова.   По-късно фирмата-собственик на централата „Касиопея-7″ ООД, регистрирана в София, се оказа собственост на самата бивша екоминистърка Долорес Арсенова и Асен Арсенов, които бяха записани като съдружници с равни дялове. Справка в Търговския регистър показва, че двамата и досега са собственици на фирмата.

Строежът на централата започна през 2008 г. и предизвика огромно обществено напрежение в Шумен, Търговище и Велики Преслав. Не само гражданите, но и местните управляващи изразиха опасения, че ВЕЦ-ът ще обрече на безводие близо 200 000 души. За да успокои страховете, екоминистерството организира през 2008 г. в Шумен обществена дискусия с участието на експерти и зам.-министри, които уверяваха населението, че централата няма да застраши водния баланс на язовир Тича. Тогавашният зам. министър на екологията Любка Качакова на няколко пъти обеща, че построяването на електрическата централа няма да лиши от вода близо 200 000-те души, ползващи язовир Тича като основен водоизточник. Същите гаранции дадоха и проектантите на ВЕЦ-а, но това не успокои гражданите.

През същата 2008 г. тогавашният кмет на Търговище д-р Красимир Мирев изпрати официално запитване до МОСВ дали ВЕЦ-ът няма да застраши водоснабдяването от язовир „Тича“. И отново получи уверение от зам. министъра Любка Качакова, че няма никаква опасност за населението да остане без вода.  От писмото на Качакова обаче става ясно, че водната централа ще ползва почти толкова количества от язовир „Тича“, колкото е общото потребление за поливане и за битово водоснабдяване на Шумен, Търговище и Преслав.  През 2005 г. на “Касиопея-7 ” ЕООД – София е разрешен лимит 74,6 милиона кубически метра годишно за производство на електроенергия посредством ВЕЦ “Моста”, при наличие на свободни водни маси, след задоволяване на приоритетните водоползватели.  В същото време ВиК – Търговище е с разрешен лимит 6,3 милиона кубика годишно, ВиК – Шумен е с разрешен лимит от 20 милиона кубика годишно за водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, а „Напоителни системи” имат лимит от 40 милиона годишно за напояване.  Данните са посочени в отговора на тогавашния зам. министър Любка Качакова до кмета на Търговище и са цитирани в медиите.

Водноелектрическата централа „Моста“ влезе в експлоатация през юни 2010 г., след разрешително от МОСВ, издадено за срок от 10 години. Според него ВЕЦ-ът получава 5 кубически метра вода в секунда от кулата за мелиоративни нужди и ще произвежда 2 мегавата електроенергия на час.  Водоподаването обаче трябва да бъде спряно, ако обемът на язовира падне под 260 милиона кубически метра. Изпълнението на условията и състоянието на язовира ще се контролират от „Напоителни системи“, се казва в разрешителното на екоминистерството.

В началото на 2014 г. местната власт в Шумен отново алармира, че ВЕЦ „Моста“ застрашава с безводие трите града. Тогавашният управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов предупреждава, че водноелектрическата централа продължава да източва язовир „Тича“, въпреки ниското ниво на водата там.  Според закона, ползването на вода за добив на електроенергия трябва да спре, когато водата в язовира падне под 260 милиона кубическа метра, но собствениците на ВЕЦ „Моста“ са си издействали разрешително за увеличаване на количеството вода за добив на ток, алармира Дамянов, цитиран от медиите . Той посочва, че ВЕЦ-ът многократно е надхвърлил разрешения годишен лимит, тъй като, заради монтираната от централата втора малка турбина, екоминистерството е увеличило двойно екологичния поток, който трябва да се изпуска от язовира за поддържане на река Камчия. Управителят на ВиК-Шумен пише две писма с предупреждения, че заради втората турбина е завишен екологичният оток от язовира и че водата в него е паднала под санитарния минимум.  Депутатът от БСП Иван Иванов пък настоява, че дейността на ВЕЦ „Моста“, която мъти водата на три града с надвишените си лимити, вече е за прокурор.

Централата обаче продължава да работи и до тази година, макар че от 2019 г. е в експлоатация само малката й турбина.  От началото на 2019 г. до момента не са разрешавани води от язовир „Тича“ за електропроизводство, казват от МОСВ в писмото си до Драев и допълват, че ВЕЦ „Моста“ може да преработва единствено водните количества, изпускани за екология.

Язовир Тича намалява застрашително, показват снимки във Фейсбук от последните дни на 2019 г. „Водата до острова срещу Тушовския залив е около 70 см. За четири дни нивото е спаднало с около 5-6 см по мое грубо засичане. Гответе се на лято да ни подарят воден режим“, пише авторът на снимките Николай Тотев, бивш журналист.

МОСВ: Няма опасност от режим на водата

Не се налага ограничаване на питейно- битовото водоснабдяване от язовир „Тича“, уверяват от МОСВ и посочват данни за състоянието на водоема.

За язовир „Тича“ министерството е издало разрешителни за водовземане на следните дружества и фирми:

  • ВиК Шумен – за питейно- битово водоснабдяване с лимит до 29 милиона кубически метра годишно
  • ВиК Търговище – за питейно- битово водоснабдяване с лимит до 9, 49 милиона кубика годишно
  • Напоителни системи ЕАД – за напояване с лимит до 40 милиона кубика годишно
  • Фирма „Касиопея- 7“ ЕООД – за електропроизводство чрез подязовирна ВЕЦ „Моста“ с лимит до 28 милиона кубика годишно
  • Фирма „Трейдиом“ ООД – за електропроизводство с лимит до 28 милиона кубика годишно

От началото на 2019 г. до момента МОСВ е разрешавало само приоритетните водовземания – 40 милиона за напояване, 38,5 милиона за питейно битово водоснабдяване и 18,9 милиона за осигуряване на екологичните нужди, твърдят от министерството. Не са разрешавани количества за електропроизводство, освен изпусканите за екология.

През 2019 г. в язовир „Тича“ е регистриран приток от 32 милиона кубика вода, което определя притока като характерен за много суха година.  В случай, че през 2020 г. се запази тенденцията за приток в условията на суха година и предвид, че ВиК- дружествата ползват средно по 3,2 милиона кубика месечно и се освобождава по 1,58 милиона кубика месечно за екологични нужди, водите на язовира ще бъдат достатъчни за питейното водоснабдяване през годината на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав, уверяват от МОСВ.

Независимо от това, заради ниския приток през 2019 г., екоминистерството е предприело превантивни действия и през януари т.г. от язовира се освобождават само 0,218 милиона кубика  за минимално допустим оток в река Камчия.  „Тези намалени количества не са достатъчни за нормална работа на малката турбина на ВЕЦ „Моста“, поради което от 1 януари 2020 г. водната централа не работи“, съобщават от МОСВ.

Министерството е уведомило дружеството „Напоителни системи“, че при продължаващо засушаване е възможно да се ограничи водата за напояване това лято.

Обемът на язовир „Тича“ към 8 януари 2020 г. е 170,375 милиона кубика, което представлява 54,6 % от общия обем, според данните на МОСВ.  „Предвид процента на запълване и предстоящия период, през който се очаква постъпване на най-голям приток в язовира – от февруари до май, не се налага ограничаване на питейно битовото водоснабдяване“, се казва в писмото от МОСВ, подписано от зам. министър Красимир Живков.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име