Някои от ръкавите на язовир Тича бяха пресъхнали преди месец. На снимката - язовирът край Маломир, Върбица в края на януари 2020 г.

Двете министерства – МРРБ и МЗХГ, които оперират с язовир Тича, са на различни мнения по най-съществения въпрос – за какво и за колко време ще стигне водата от язовира. В началото на годината регионалният министър Петя Аврамова предупреди, че водата от язовира ще стигне за 30 месеца при положение, че се използва само за питейно-битово водоснабдяване на населението.  От „Тича“ черпят вода градовете Шумен, Велики Преслав, Търговище и още няколко села, но от язовира също се подава вода за напояване, за енергодобив, както и за осигуряване на минимално допустим отток в река Голяма Камчия.

Според земеделския министър Десислава Танева обаче, водата от язовир Тича ще стигне за следващите 2 години не само за питейни нужди, но и за напояване.  Министър Танева заяви, че не се налага да бъдат ограничавани количествата за напояване.  Тази година земеделските производители са заявили почти двойно повече площи за напояване, а в същото време прогнозите са за много суха година за притоците към язовира, което означава, че неговият обем няма да се увеличи значително.

„Категорично е гарантирано подаването на вода от язовир „Тича“ и за питейно-битови нужди, и за напояване“ – това заяви министър Танева по време на парламентарен контрол, когато горещата тема беше коментирана в отговор на зададен въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Иван Иванов.  Двамата депутати припомниха становището на регионалния министър Петя Аврамова и поставиха въпрос към земеделския министър дали през лятото язовирът ще се използва и за напояване.

„И Търговищка област, и област Шумен са едни от районите, където има развито овощарство и зеленчукопроизводство, затова въпросът е какво се предвижда и за напояването в тези две области, за да се осигурят достатъчни количества за замеделците“, попита Светла Бъчварова

Министър Танева отговори, че според данните за състоянието на язовир „Тича“, предоставени от „Напоителни системи“, има вода и за питейни нужди, и за напояване.  Към 3 февруари 2020 г. наличният обем в язовир Тича е 167 653 млн. куб. метра, като съответно наличният полезен обем е 127,653 милиона кубика, а мъртвият обем на язовира е 40 милиона кубика, съобщи земеделският министър. И допълни, че намаленият воден обем на язовира се дължи на липсата на снеговалежи, както и на малките количества валежи в цялата водосборна област.

В месечния график на МОСВ за януари 2020 г. са предвидени 3,2 милиона кубика за питейно-битово водоснабдяване и 220 000 кубика за осигуряване на минимално допустим отток в река Камчия.  В графика за февруари и двата показателя са занижени – предвидени са 3 млн. кубика за питейно-битово водоснабдяване и 200 хил. куб. м за екологичен отток в река Камчия.

Поради трайното засушаване, общият приток в язовир „Тича“ миналата година е бил 32 млн. куб. м, което е близо до прогнозните данни за много суха година. В същото време, подадените количества от язовира за цялата 2019 г. са следните: за питейно-битово водоснабдяване – над 35 млн. кубика и за напояване – около 16 млн. кубика, съобщи министър Танева.

През 2019 г. от язовир „Тича“ не са подавани водни маси за енергодобив, увери земеделският министър, като обясни, че малката водноелектрическа централа „Моста“ е преработвала източваните водни маси, определени за екология.

При наличния обем на язовира, питейно-битовото водоснабдяване от него може да бъде осигурено за следващите две години и не се налагат ограничения на водите за напояване, заяви министър Танева от парламентарната трибуна. И каза, че ако все пак се наложат ограничения, „Напоителни системи“ могат да осигурят алтернативен водоизточник за напояване от язовир „Шумен“ и от напоителна система „Виница“ в землищата на селата Дибич, Радко Димитриево, Мараш и Кюлевча.

„Всички данни, които Ви изнесох към момента, говорят за това, че след масите, необходими за питейно-битови нужди, поливният сезон е осигурен“, заяви министър Танева. Тя посочи, че в Шумен има заявени значително повече площи за напояване, което е положителен факт. Ако през 2019 г. от клон Шумен са напоявани 2 573 дка, за 2020-а са заявени 4 150 дка. Земеделският министър успокои производителите: „Всички данни говорят, че има готовност и гарантирано осигуряване на напоителен сезон 2020 г., като „Напоителни системи“ не предвижда промени в ценовите равнища или условия по договора“.

Народният представител Иван Иванов обаче репликира, че има разминаване в позициите на регионалното и на земеделското министерство. „Въпросът ми в тази реплика е: кой ни излъга – министърът на регионалното развитие или Вас ви подведоха с информацията, която Ви дадоха? Министърът на регионалното развитие съобщи пред медиите, че вода за питейни нужди в язовира ще има, ако не се използва за напояване. В такъв случай кой ще бъде ощетен? Тези, които ще ползват водата за питейни нужди или земеделските стопани?“, попита депутатът от левицата. И припомни, че само преди дни шуменци преживяха поредната тежка авария на захранващия водопровод, при която десетки хиляди кубици вода от язовира се изляха на полето. Народният представител постави и въпроса за собствеността върху язовирите: „В крайна сметка искам да Ви запитам: предвиждате ли изобщо този язовир да го прехвърлите на Министерството на регионалното развитие, защото по този начин имаме тотално разменена отговорност? Един път, Вие сте собственик, един път за питейната вода отговаря Регионалното министерство и в крайна сметка, когато станат аварии, когато има проблеми, няма никой виновен“.

Министър Танева отговори, че язовир „Тича“ се управлява от оператора „Напоителни системи“ и данните, които е представила, са официални.  „С всички данни само за това, което е използвано за питейно-битови нужди и напояването, и тройно да се увеличи, е гарантирано от язовира – от оператора, който го управлява „Напоителни системи“ ЕАД, подаването на вода и за питейно-битови нужди, и за напояване. Това е категорично!“, заяви министър Танева и подчерта, че осигуряването на водни ресурси от язовир „Тича“ за питейно-битови нужди и за напояване са гарантирани на база обемите към 30 януари 2020 г.  Ще има достатъчен ресурс за това, категорична е министър Танева.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име