Средната брутна работна заплата в България надхвърли 1 300 лв. и през декември 2019 г. достигна 1 349 лв.  Това съобщи Националният статистически институт, който публикува на сайта си предварителните данни за възнагражденията на работещите българи.

За последното тримесечие на 2019 г. средната заплата е 1 313 лв., с 5 % повече в сравнение с предходното тримесечие. Големият ръст през декември се дължи на получените коледни бонуси, обясняват от статистиката.

На годишен ръст заплатите в страната са се увеличили с 12 % – от 1 171 лв. през последното тримесечие на 2018 г. на 1 313 лв. в края на 2019-та.

Средни брутни заплати за 2019 г. Изт. НСИ

Най-високи продължават да бъдат възнагражденията в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“, където през декември средната заплата вече е 3 248 лв.

В сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ средната заплата е 2 238 лв., във „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 307 лв. Следват добивната промишленост със средни заплати от 1856 лв. и секторът „Професионални дейности и научни изследвания“ – 1855 лв.

За една година най-много са се повишили заплатите в „Операции с недвижими имоти“ – с 19.8 % и в сектор „Образование“ с 16.9 %.

Най-ниски пък остават средните заплати в секторите селско стопанство – 1009 лв. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 766 лв.

В края на 2019 г. на трудово и служебно правоотношение са работили 2 288 609 българи, с 2 600 по-малко в сравнение с предходната година.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име