За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Това съобщиха от дирекция Бюро по труда в Шумен.

Гражданите, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, ще могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. хората няма да търпят санкция поради забавяне, ако не искат да се регистрират по време на епидемията.

Агенцията по заетостта, съвместно с ДА ЕУ, са активирали общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

Всяка услуга е с подробно описание и с директен достъп до съответния електронен формуляр за попълване.

Във връзка с ограничаването на пътуванията от и до областните центрове ДБТ – Шумен уведомява всички регистрирани безработни лица от населени места, че следва да ограничат посещенията си в дирекцията, а ако е необходимо за посетят Бюрото по труда, трябва да носят регистрационната си карта, с която на контролно-пропусквателните пунктове да доказват целта на пътуването си към областния град.

 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име