Строителството на 16 нови жилищни сгради е започнало през второто тримесечие на годината в Разградска област, сочат данните на Националния статистически институт. Броят на жилища в тях е 30, а общата им застроена площ е 4582 кв.м. През периода в региона е започнал строежът и на 15 други сгради с 9582 кв.м разгъната застроена площ.

Издадените от местните администрации разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през периода от април до юни са 17.  По същото време са издадени разрешителни и за строежа на 31 други сгради, сочат още данните на националната статистика.

В сравнение с първото тримесечие на годината започнатите нови жилищни сгради в областта се увеличават с 13, жилищата в тях с 27, а разгърнатата им застроена площ с 3 979 кв.м. Броят на започнатите други видове сгради нараства с шест, а разгънатата им обща застроена площ е повече с 4 562 кв.м.

Според изнесените данни през първото тримесечие на годината в област Разград няма ните едно издадено разрешително за строеж на нови жилищни сгради. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради пък се увеличава с 16, а застроената им площ с 6 137 кв.м.

През второто тримесечие на година най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 245, София (столица) – 207, София – 136, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 869, Пловдив – 1 411, Варна – 432, и Бургас – 387. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради; Стара Загора – 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София – 101 жилищни и 175 други сгради; Бургас – 118 жилищни и 111 други сгради, отчитат още от статистиката.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име