На сайта на НЗОК е разработена нова функционалност, която дава възможност на здравноосигурените граждани, които имат персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, да разглеждат своето пациентско досие. Така всеки може да провери какво лечение е отчетено и платено на негово име. Досега това ставаше само с универсален код за достъп, който се издава единствено от здравната каса и за получаването му трябва да се отиде лично до неин офис.

С новата функционалност около 13 000 граждани, които имат издаден ПИК от офиса на НАП в Шумен, ще могат да разгледат своето пациентско досие, в което се съхранява информация за избора на личен лекар от 2000 г. до момента. Достъпна е и информация за всички извършени прегледи и медицински дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болниците, направените изследвания в лабораториите, получените лекарства по линия на НЗОК и др.

Новата функционалност дава възможност на гражданите да сигнализират здравната каса, ако открият несъответствия между вписаните в досието им дейности и медицинската помощ, която реално са получили.

Персоналният идентификационен код  (ПИК), издаван на клиентите на Националната агенция за приходите, може да бъде получен от всеки от офисите на НАП в страната, независимо от постоянния адрес на гражданите и регистрацията на фирмите.

Издаването на ПИК е безплатно, отнема няколко минути, а с ПИК-кода клиентите на НАП могат да ползват много електронни услуги, които им спестяват разходката до офисите на агенцията. От началото на 2018 г. в офис Шумен са издадени 2 108 ПИК и 6 107 КЕП.

Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъде получена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния телефон 070018700.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име