През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 73 200, от които 40 000 са мъже. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.8%, съобщиха от регионалната статистика.

Коефициентът на заетост, който показва относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група, през първото тримесечие е 49.5% (при 52.7% за страната), съответно 56.0% за мъжете и 43.5% за жените.  В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 1.4 процентни пункта, като при мъжете намалява с 0.4 процентни пункта, а при жените се увеличава с 3.3 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Шумен е на 15-то място сред всички 28 области в страната.  С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Силистра и Видин.  По показателя коефициент на заетост област Шумен заема седемнадесето място в страната.

През първото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70 300, като 38 500 от тях са мъже.  Спрямо първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица нараства с 2.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 63.3%, съответно 68.1% за мъжете и 58.3% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 2.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 0.1 процентни пункта, а при жените – с 4.1 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име