Читалище "Добри Войников" - Шумен.

Славянското дружество „Васил Друмев” в Шумен е основано на 10 ноември 2007 г. по инициатива на г-н Николай Николов. За председател е избрана проф. д-р Кина Вачкова от Шуменския университет „Епископ  Константин Преславски”. Юбилейната годишнина е повод да разговаряме с нея.

– Професор Вачкова, припомнете най-важното в историята на Славянското дружество в Шумен.

– Най-важното е, че Дружеството активно функционира и че зае полагащото му се място в духовния живот на Шумен. В него членуват около 90 души – приятели на културата на славянските народи. Дружеството разполага с висок потенциал на членове, специалисти в различни направления. Например, през изминалата година четирима наши членове получиха медал на словашки университет, а един – на Карловия университет в Прага за приноса им в развитието на връзките между България и съответно Словакия и Чехия. В действителност в акциите ни се включва доста по-широк кръг от шуменци – главно ученици и студенти. Според устава си Славянското дружество развива културна, просветна, научна и родолюбива дейност за запознаване на обществеността с историята, с културното наследство и със съвремието на България и на всички останали славянски народи. Тази дейност е в унисон с протичащите в Европа процеси на обединение.

Проф. Кина Вачкова. Снимка radian.bg

– Какви са реалните измерения на дейността на Славянското дружество?

– Нашите прояви са разнообразни и интересни. Някои от тях вече станаха традиционни: честване на важни дати от българската история и от историята и културата на славянските народи, ежегодни екскурзии (по пътя на патрона ни Васил Друмев до Гложенския манастир и до гроба му във Велико Търново; до Музея на Владислав  Варненчик във Варна; до предполагаемия гроб на княз Борис покръстител над местността „Кирека”, до архитектурния резерват в Преслав; до Двора на буквите в град Плиска  и пр.), Чешки и Полски дни в Шумен, Студентски и докторантски научни четения и пр.

По-важните неща  през 2016 г. например бяха следните: Честване на 1100 години от успението на св. Климент Охридски, колективно посещение на моноспектакъл на Мариус Куркински, среща „Великден при приятели” (представени бяха обичаите за Великден при поляци, чехи, словаци, руси, арменци, българи), екскурзия до гр. Ямбол  и посещение на вълнуващия концерт на руската група „Любе”, Ден на Полша в Шумен (изложба на полската архитектура и концерт на творби на Шопен и други полски автори на Милена Моллова и други изпълнители), Ден на Чехия (награждаване на деца, спечелили конкурс за трагичната история на гр. Лидице, изложба по случай 80-годишнината от рождението на Вацлав Хавел, представление на неговата пиеса „Аудиенция” от Филип Филипов и Николай Гундеров).

Честване на Чешките дни в Шумен. Снимка Дарик

– Несъмнено е, че дейността ви обогатява културата в Шумен. Как виждате бъдещето на Славянското дружество „Васил Друмев”?

– През 2017 г. предстоят интересни прояви: отбелязването на 150-годишнината от рождението на Лев Н. Толстой с екскурзия до Силистра  (поднасяне на цветя на паметника му там), с продължение до Кайнарджа и до резервата Сребърна; представяне на сборника „Граници на славянството” с ред. доц. д-р Мл. Енчев, отбелязване 140-годишнината от излизането на в. „Дунавска зора” на Д. Войников с лектор доц. д-р Ю. Проданов,  и много други. Държа да отбележа, че успешно си сътрудничим с институции като НЧ „Д. Войников 1856”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров”, Славянското дружество в България – София, с Полския културен институт – София, с Чешкия културен център – София, с други сродни сдружения в града и в страната.

Като имам предвид постигнатото за изминалите 9 години, смятам, че Славянско дружество „Васил Друмев” в Шумен ще има още много членове и  приятели и успешно бъдеще.

 Интервюто взе проф. д-р Ивайло Петров

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име